ČSN 73 6127-2 (736127)

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam

ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje požadavky na provádění a kontrolu konstrukčních vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch z penetračního makadamu. Penetrační makadam je vrstva vytvořená z kamenné kostry po prolití asfaltovým pojivem a následném zaplnění povrchových mezer rozprostřeným a zhutněným drceným kamenivem. Pokud penetrační makadam slouží jako kryt vozovky, musí se opatřit nátěrem nebo emulzní kalovou vrstvou.

Označení ČSN 73 6127-2 (736127)
Katalogové číslo 80631
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 2008
Datum účinnosti 1. 4. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963806310
Tato norma nahradila ČSN 73 6127 (736127) z července 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6127-3 (736127)
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton

ČSN 73 6127-1 (736127)
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou

ČSN 73 6127-4 (736127)
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí

ČSN 73 6126-2 (736126)
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

ČSN 73 6124-2 (736124)
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: Mezerovitý beton

Další příbuzné normy

ČSN 73 6127-1 (736127)
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou

ČSN 73 6127-3 (736127)
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton

ČSN 73 6127-4 (736127)
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 736127-2
  • ČSN 73 61 27-2