ČSN 73 6127 (736127) Zrušená norma

Stavba vozovek. Prolévané vrstvy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro zhotovení a zkoušení prolévaných vrstev vozovek pozemních komunikací, vrstev nemotoristických komunikací, dopravních a jiných ploch z asfaltocementového betonu, vibrocemu, štěrku částečně vyplněného cementovou maltou, kameniva zpevněného popílkovou suspenzí, kaleného štěrku penetračního makadamu. V čl.5.3 "Asfaltová pojiva" norma určuje, že na obalení hrubého drceného kameniva pro asfaltem obalenou kostru se použije: ropný silniční asfalt A-80 nebo A-65 podle ČSN 65 7201; polofoukaný silniční asfalt, A-P 80 nebo A-P 65 podle ČSN 65 7206. Na prolití kamenné kostry se použije: ropný silniční asfalt A-200 nebo A-80 podle ČSN 65 7201; polofoukaný silniční asfalt A-P 130 nebo A-P 80 podle ČSN 65 7206; silniční ředěný asfalt AR-RT 150 (150 A) podle ČSN 65 7205; asfalty s upravenou přilnavostí typu FBS; asfaltové kationaktivní emulze O 65, nebo O 70. Norma dále specifikuje požadavky na stavební směs, stavební práce a jejich zkoušení a hodnocení. ČSN 73 6127 byla vydána v červenci 1994. Nahradila ČSN 73 6120 z 29.9.1955 a ČSN 73 6145 z 15.11.1967. V porovnání s těmito zrušenými normami je navíc do ČSN 73 6127 zahrnuta i problematika ON 73 6135, ON 73 6136 a ON 73 6144 z 7.10.1988.

Označení ČSN 73 6127 (736127)
Katalogové číslo 16378
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963163789
Norma byla zrušena k 1. 4. 2008
a nahrazena ČSN 73 6127-1 (736127), ČSN 73 6127-2 (736127), ČSN 73 6127-3 (736127), ČSN 73 6127-4 (736127)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 27
  • ČSN 736127
  • ČSN 73 61 27 : 1994
  • ČSN 736127:1994
  • ČSN 73 6127:1994