ICS 93.080.10 - Stavba pozemních komunikací

ČSN EN 500-1 +A1 (278311) - červen 2010 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

550 Kč

ČSN EN 500-2 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

230 Kč

ČSN EN 500-3 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje

340 Kč

ČSN EN 500-4 (278311) - srpen 2011 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

550 Kč

ČSN EN 500-6 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky

340 Kč

ČSN EN 13020 (278320) - květen 2016 aktuální vydání

Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 536 (278336) - únor 2016 aktuální vydání

Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek - Bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 13862 +A1 (278612) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost

350 Kč

ČSN 73 6100-5 (736100) - březen 2014

Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika

1 690 Kč

ČSN 73 6101 (736101) - září 2018 aktuální vydání

Projektování silnic a dálnic

770 Kč

ČSN 73 6102 (736102) - listopad 2007 aktuální vydání

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.11t, Z2 6.12t, Oprava 1 5.13t

1 672 Kč

ČSN 73 6102 ed. 2 (736102) - červen 2012

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

1 010 Kč

ČSN 73 6105 (736105) - duben 1986

Sčítání dopravy na mezinárodních silnicích

190 Kč

ČSN 73 6110 (736110) - leden 2006 aktuální vydání

Projektování místních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 4.12t

1 305 Kč

ČSN 73 6121 (736121) - únor 2019 aktuální vydání

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.19t, Oprava 2 6.21t

610 Kč

ČSN 73 6122 (736122) - říjen 2019 aktuální vydání

Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody

440 Kč

ČSN 73 6124-1 (736124) - červenec 2016 aktuální vydání

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

262 Kč

ČSN 73 6124-3 (736124) - prosinec 2018

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu

230 Kč

ČSN 73 6128 (736128) - červenec 1994

Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy

230 Kč

ČSN 73 6133 (736133) - únor 2010 aktuální vydání

Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.16t

602 Kč

ČSN 73 6170 (736170) - únor 1984

Meranie dynamických charakteristík vozoviek metódou fázových rýchlostí

230 Kč

ČSN EN 13036-6 (736175) - červen 2009 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury

230 Kč

ČSN EN 13036-7 (736175) - červen 2009 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - Zkouška latí

190 Kč

ČSN EN 13036-8 (736175) - červen 2009 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti

230 Kč

ČSN EN 13036-1 (736177) - listopad 2010 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

190 Kč

ČSN EN 13036-4 (736177) - duben 2012 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem

350 Kč

ČSN EN 13036-5 (736177) - květen 2020

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 5: Stanovení indexů podélné nerovnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 73 6180 (736180) - srpen 1976

Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu

125 Kč

ČSN 73 6186 (736186) - leden 2011

Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti in situ

190 Kč

ČSN 73 6190 (736190) - říjen 1980

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

230 Kč

ČSN 73 6192 (736192) - březen 1996 aktuální vydání

Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

230 Kč

ČSN 73 6242 (736242) - březen 2010 aktuální vydání

Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

570 Kč

ČSN 73 6244 (736244) - srpen 2010 aktuální vydání

Přechody mostů pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.11t

460 Kč

ČSN 73 6425-1 (736425) - květen 2007

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16165 (744506) - září 2013

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení

440 Kč