ČSN 73 6192 (736192) Aktuální vydání

Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje základní technické parametry zařízení pro rázové zatěžovací zkoušky (dále jen rázových zařízení) a stanoví způsob zjišťování průhybů tuhých a netuhých vozovek silničních komunikací, letištních a dalších dopravních ploch , jejich vrstev a podloží rázovou zatěžovací zkouškou (dále jen rázovou zkouškou). Kromě toho určuje postupy vyhodnocení rázových zkoušek tuhých a netuhých vozovek, letištních a dalších dopravních ploch, jejich vrstev a podloží v rozsahu nevyžadujícím použití počítačových programů a výpočetní techniky. Tato norma nepředepisuje postup výpočtu odvozených hodnot používaných pro dimenzování a návrh zesílení vozovek a stanovení jejich zbytkové životnosti.
POZNÁMKA - Výsledků zkoušek se využívá v TP "Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek", v TP "Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem" a v ČSN 72 1006.

Označení ČSN 73 6192 (736192)
Katalogové číslo 19532
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963195322
Tato norma nahradila ČSN 73 6178 (736178) z prosince 1982
ČSN 73 6192 (736192) z prosince 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6190 (736190)
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 92
  • ČSN 736192
  • ČSN 73 61 92 : 1996
  • ČSN 736192:1996
  • ČSN 73 6192:1996