ČSN P CEN/TS 15901-15 (736177)

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG

ČSN P CEN/TS 15901-15 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace popisuje metodu pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek používanou pouze na letištích, a to měřením součinitele podélného tření LFCI.
Metoda popisuje stanovení protismykových vlastností vozovky se stmeleným povrchem měřením součinitele podélného tření za mokra pomocí přívěsného vozíku s měřicím kolem brzděným na standardní poměr skluzu 15 %. Pro výzkumné účely může být poměr skluzu zvolen mezi 0 % a 100 %.
Měřicí pneumatika je tažena po mokrém povrchu vozovky za podmínek řízeného přítlaku a konstantní měřicí rychlosti, přičemž měřicí pneumatika je rovnoběžná se směrem pohybu.
Tato technická specifikace zahrnuje pracovní postup zařízení IMAG.
Protismykové vlastnosti vozovky se stanovují měřením součinitele tření při různých rychlostech. Měření může být prováděno v rozmezí rychlosti 40 km/h až 120 km/h, ale standardní měřicí rychlosti jsou 40 km/h, 65 km/h a 95 km/h. Měření při nízkých rychlostech zjišťuje mikrotexturu povrchu vozovky, zatímco měření při vysokých rychlostech zjišťuje makrotexturu povrchu vozovky. Protismykové vlastnosti se zaznamenávají jako měření součinitele podélného tření při daných měřicích rychlostech a jsou porovnávány s minimální úrovní součinitele tření.

Označení ČSN P CEN/TS 15901-15 (736177)
Katalogové číslo 98502
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2015
Datum účinnosti 1. 11. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963985022
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P CEN/TS 15901-1 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 1: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným fixním poměrem skluzu (LFCS) - Zařízení RoadSTAR

ČSN P CEN/TS 15901-10 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 10: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSK) - Zařízení Skiddometer BV-8

ČSN P CEN/TS 15901-11 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 11: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSR) - Zařízení SRM

ČSN P CEN/TS 15901-12 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 12: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem - Zařízení BV11 a Saab friction tester (SFT)

ČSN P CEN/TS 15901-13 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 13: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCO) - Zařízení Odoliograph

ČSN P CEN/TS 15901-14 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS)

ČSN P CEN/TS 15901-2 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 2: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRNL) - Zařízení ROAR

ČSN P CEN/TS 15901-3 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 3: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCA) - Zařízení ADHERA

ČSN P CEN/TS 15901-4 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 4: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek pomocí zařízení s řízeným podélným skluzem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)

ČSN P CEN/TS 15901-5 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 5: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRDK) - Zařízení ROAR

ČSN P CEN/TS 15901-6 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky měřením součinitele bočního tření (SFCS): SCRIM®

ČSN P CEN/TS 15901-7 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 7: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí zařízení pro měření podélného stálého poměru skluzu (LFCG): GripTester®

ČSN P CEN/TS 15901-8 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 8: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCD) - Zařízení SKM

ČSN P CEN/TS 15901-9 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 9: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele podélného tření (LFCD) - Zařízení DWWNL