1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN 73 6101 (736101) Aktuální vydání

Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování silnic, dálnic a veřejně přístupných účelových komunikací ve volné krajině, a to pro novostavby, přeložky a rekonstrukce silnic a dálnic spojené s přestavbou zemního tělesa. Pod přestavbou zemního tělesa se přitom rozumí rozšíření koruny silnice nebo dálnice, zvýšení nebo snížení nivelety, popř. přemístění osy komunikace v mezích její koruny tak, že nelze zachovat původní svahy nebo jeden z obou původních svahů zemního tělesa. Novostavby účelových komunikací se navrhují s přihlédnutím k místním poměrům (stávající stav, blízkost zástavby, členitost terénu aj.).
Norma platí i pro návrh obslužných zařízení a jejich připojování na silnice a dálnice. Tato norma dále platí i pro obnovu a výsadbu vegetace podél nových i stávajících silnic, dálnic a veřejně přístupných účelových komunikací.
POZNÁMKA: Norma neplatí pro polní a lesní cesty, které se projektují podle ČSN 73 6109, resp. ČSN 73 6108.

Označení ČSN 73 6101 (736101)
Katalogové číslo 505692
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 94 stran formátu A4
EAN kód 8596135056927
Tato norma nahradila ČSN 73 6101 (736101) z října 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6108 (736108)
Lesní cestní síť

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 01
  • ČSN 736101
  • ČSN 73 61 01 : 2018
  • ČSN 736101:2018
  • ČSN 73 6101:2018