ČSN 73 6101 (736101) Aktuální vydání

Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování silnic, dálnic a veřejně přístupných účelových komunikací ve volné krajině, a to pro novostavby, přeložky a rekonstrukce silnic a dálnic spojené s přestavbou zemního tělesa. Pod přestavbou zemního tělesa se přitom rozumí rozšíření koruny silnice nebo dálnice, zvýšení nebo snížení nivelety, popř. přemístění osy komunikace v mezích její koruny tak, že nelze zachovat původní svahy nebo jeden z obou původních svahů zemního tělesa. Novostavby účelových komunikací se navrhují s přihlédnutím k místním poměrům (stávající stav, blízkost zástavby, členitost terénu aj.).
Norma platí i pro návrh obslužných zařízení a jejich připojování na silnice a dálnice. Tato norma dále platí i pro obnovu a výsadbu vegetace podél nových i stávajících silnic, dálnic a veřejně přístupných účelových komunikací.
POZNÁMKA: Norma neplatí pro polní a lesní cesty, které se projektují podle ČSN 73 6109, resp. ČSN 73 6108.

Označení ČSN 73 6101 (736101)
Katalogové číslo 505692
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 94 stran formátu A4
EAN kód 8596135056927
Tato norma nahradila ČSN 73 6101 (736101) z října 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací

ČSN 73 6108 (736108)
Lesní cestní síť

ČSN 73 6102 (736102)
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

ČSN 73 6102 (736102)
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 01
  • ČSN 736101
  • ČSN 73 61 01 : 2018
  • ČSN 736101:2018
  • ČSN 73 6101:2018
foo