Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 73 6101 (736101)

Projektování silnic a dálnic

Objednat


Cena: 1 385 Kč
včetně 10 % DPH
ks
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 10. 2018. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Tuto normu naleznete v kategorii Stavební normy

ICS: 93.080.10 Stavba pozemních komunikací

Označení ČSN 73 6101 (736101)
Katalogové číslo 69709
Cena 945 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 2004
Datum účinnosti 1. 11. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 126 stran formátu A4
EAN kód 8590963697093
Změny a opravy Oprava 1 5.05t, Z1 1.09t, Z2 4.13t
Norma je platná do 1. 10. 2018
a bude nahrazena ČSN 73 6101 (736101)
Tato norma nahradila ČSN 73 6101 (736101) z ledna 2000
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

ČSN 73 6101 platí pro projektování silnic, dálnic a veřejných účelových komunikací mimo lesní cesty a polní cesty, které se projektují podle ČSN 73 6108 a ČSN 73 6109. Norma ČSN 73 6101 určuje návrhové kategorie silnic, rychlostních silnic a dálnic a jejich návrhové prvky pro osu, niveletu, příčné uspořádání a prostorové uspořádání. Stanovuje požadovanou úroveň kvality dopravy pro návrhové období a způsob určení stupňů úrovně kvality dopravy. Zvýšení bezpečnosti dopravy zajišťuje zavedením směrodatné rychlosti pro posouzení návrhových prvků, které mají velký vliv na bezpečnost dopravy a zpřísňujícími požadavky na silniční záchytné systémy. Určuje základní požadavky na návrh tělesa silnice a dálnice, objekty, křižovatky, křížení a sjezdy, odvodnění, vybavení, obslužná zařízení, údržbové příslušenství, cizí zařízení a začlenění do krajiny.

Náhled obsahu normy

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací

ČSN 73 6102 (736102)
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

ČSN 73 6101 (736101)
Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6425-1 (736425)
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 73 61 01
  • ČSN 736101
  • ČSN 73 61 01 : 2004
  • ČSN 736101:2004
  • ČSN 73 6101:2004