ČSN 73 6101 (736101) Zrušená norma

Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN 73 6101 platí pro projektování silnic, dálnic a veřejných účelových komunikací mimo lesní cesty a polní cesty, které se projektují podle ČSN 73 6108 a ČSN 73 6109. Norma ČSN 73 6101 určuje návrhové kategorie silnic, rychlostních silnic a dálnic a jejich návrhové prvky pro osu, niveletu, příčné uspořádání a prostorové uspořádání. Stanovuje požadovanou úroveň kvality dopravy pro návrhové období a způsob určení stupňů úrovně kvality dopravy. Zvýšení bezpečnosti dopravy zajišťuje zavedením směrodatné rychlosti pro posouzení návrhových prvků, které mají velký vliv na bezpečnost dopravy a zpřísňujícími požadavky na silniční záchytné systémy. Určuje základní požadavky na návrh tělesa silnice a dálnice, objekty, křižovatky, křížení a sjezdy, odvodnění, vybavení, obslužná zařízení, údržbové příslušenství, cizí zařízení a začlenění do krajiny.

Označení ČSN 73 6101 (736101)
Katalogové číslo 69709
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 10. 2004
Datum účinnosti 1. 11. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 126 stran formátu A4
EAN kód 8590963697093
Změny a opravy Oprava 1 5.05t, Z1 1.09t, Z2 4.13t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2018
a nahrazena ČSN 73 6101 (736101)
Tato norma nahradila ČSN 73 6101 (736101) z ledna 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 01
  • ČSN 736101
  • ČSN 73 61 01 : 2004
  • ČSN 736101:2004
  • ČSN 73 6101:2004