ČSN 73 6102 (736102) Aktuální vydání

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 030 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování staveb a změn staveb křižovatek na dálnicích, silnicích, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a křížení pozemních komunikací spolu s ČSN 73 6101 pro silnice a dálnice, spolu s ČSN 73 6110 pro místní komunikace a spolu s ČSN 73 6201 pro křížení pozemních komunikací.
POZNÁMKA: Pro sjezdy platí ustanovení ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Připojení lesních cest se navrhují podle ČSN 73 6108 a polních cest podle ČSN 73 6109.
POZNÁMKA: Za změnu staveb se považují rekonstrukce spojené se stavební změnou prostorového uspořádání křižovatky (změna šířkového a/nebo výškového uspořádání, změna typu křižovatky apod.). Pro ostatní přestavby křižovatky je tato norma doporučená. Za změnu stavby se nepovažuje osazení SSZ bez změny organizace dopravy.

Označení ČSN 73 6102 (736102)
Katalogové číslo 90469
Cena 990 Kč990
Datum schválení 1. 6. 2012
Datum účinnosti 1. 7. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 158 stran formátu A4
EAN kód 8590963904696
Změny a opravy Oprava 1 5.13t, Oprava 2 4.24t
Tato norma nahradila ČSN 73 6102 (736102) z listopadu 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací

ČSN 73 6425-1 (736425)
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek

ČSN 73 6425-2 (736425)
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6100-1 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 02
  • ČSN 736102
  • ČSN 73 61 02 : 2012
  • ČSN 736102:2012
  • ČSN 73 6102:2012
foo