ČSN 73 6102 (736102) Zrušená norma

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování staveb a změn staveb křižovatek na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a křížení pozemních komunikací spolu s ČSN 73 6101 pro silnice a dálnice, spolu s ČSN 73 6110 pro místní komunikace a spolu s ČSN 73 6201 pro křížení pozemních komunikací. Hlavním cílem je vytváření bezpečnějších podmínek pro dopravu na pozemních komunikacích a uplatnění nových technických poznatků při projektování křižovatek a křížení na pozemních komunikacích.
Pro sjezdy platí ustanovení ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Sjezdy lesních cest se navrhují podle ČSN 73 6108 a polních cest podle ČSN 73 6109.

Označení ČSN 73 6102 (736102)
Katalogové číslo 79325
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 11. 2007
Datum účinnosti 1. 12. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 180 stran formátu A4
EAN kód 8590963793252
Změny a opravy Z1 8.11t, Z2 6.12t, Oprava 1 5.13t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2024
Tato norma nahradila ČSN 73 6102 (736102) z března 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací

ČSN 73 6425-1 (736425)
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6100-3 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

ČSN 73 6425-2 (736425)
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 02
  • ČSN 736102
  • ČSN 73 61 02 : 2007
  • ČSN 736102:2007
  • ČSN 73 6102:2007
foo