ČSN 73 6102 (736102) Zrušená norma

Projektování křižovatek na silničních komunikacích

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy České republiky na základě jeho požadavku. Norma spolu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic platí pro projektování novostaveb a rekonstrukcí křižovatek na silnicích a dálnicích a spolu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací pro projektování novostaveb a rekonstrukcí křižovatek na místních komunikacích. Normě obsahuje tyto kapitoly: 3 Zásady návrhu, 4 Podklady návrhu, 5 Vzory křižovatek, 6 Prvky křižovatek, 7 Kapacita křižovatek. ČSN 73 6102 byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN 73 6102 (736102)
Katalogové číslo 17029
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963170299
Změny a opravy opr. 6.95
Norma byla zrušena k 1. 12. 2007
a nahrazena ČSN 73 6102 (736102)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 02
  • ČSN 736102
  • ČSN 73 61 02 : 1995
  • ČSN 736102:1995
  • ČSN 73 6102:1995
foo