ČSN EN 12272-3 (736162) Aktuální vydání

Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit

ČSN EN 12272-3 Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12272-3 Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit je jednou ze souboru evropských norem Zkušební metody pro nátěry. Určuje zkušební metodu pro zjištění přilnavosti pojiva ke kamenivu a vlivu adhezních přísad (dopů) na charakteristiky přilnavosti.
Podle této evropské normy se zjišťuje:
- aktivní přilnavost (přilnavost nezbytná k uchycení kameniva v jeho přirozeném stavu);
- mechanická adheze (adheze nezbytá pro uchycení suchého kameniva s jeho přirozeným obsahem prachových nebo jemných částic vytvářejících inhibující povrch);
- smáčecí teplota (nejnižší teplota, měřená před aplikací kameniva, při níž počet zrn odpadlých potřísněných pojivem nebo uchycených na desce při zkoušce je min. 90 %);
- teplota křehnutí (nejnižší zkušební teplota, při níž 90 % kameniva zůstává uchyceno na desce).

Příloha A (informativní) shrnuje přípravu desek před provedením zkoušky.
Příloha B (informativní) obsahuje Tabulky výsledků pro zkoušku celkové přilnavosti - přilnavost a smáčecí teplota, a dále pro zkoušku teploty křehnutí.
Příloha C (informativní) Měření teploty křehnutí uvádí příklady grafického vyhodnocení.
Příloha D (informativní) Ůčel zkoušky rázovou zkušební metodou Vialit uvádí, že metoda hodnotí aktivní přilnavost pojiva ke kamenivu, které má být použito v podmínkách velice blízkým skutečným podmínkám na stavbě.Dále uvádí, že další zkoušky se zabývají odolností přilnavosti mezi pojivem a kamenivem proti porušení po realizaci.Navíc podmínky zkoušky a postupy při přípravě kameniva činí tyto další zkoušky nereprezentativními z hlediska podmínek na stavbě.

Označení ČSN EN 12272-3 (736162)
Katalogové číslo 68865
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2004
Datum účinnosti 1. 2. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963688657
Tato norma nahradila ČSN EN 12272-3 (736162) z září 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12272-1 (736162)
Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru

ČSN EN 12272-2 (736162)
Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch