ČSN EN 12272-2 (736162) Aktuální vydání

Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch

ČSN EN 12272-2 Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro všechny druhy nátěrů (na pozemních komunikacích, letištních a jiných dopravních plochách) a určuje kvalitativní a kvantitativní metody posuzování poruch u nátěrů.
Výsledky kvalitativního hodnocení provedeného vizuálním posuzováním, pokud je požadováno, se uvedou v tabulce podle přílohy A. Jedná se o rychlou praktickou zkoušku, která může být stanovena jako základní zkouška. Pokud jsou výsledky věrohodné nebo bez vší pochybnosti, může být upuštěno od časově náročnější kvantitativní zkušební metody. Kvantitativní zkušební metoda se provádí pokud je požadována a výsledky měření se uvedou v tabulce podle přílohy B.
Protokoly k hlášení výsledků u obou metod vizuálního posuzování mají identickou formu záznamu a mohou tedy být oba použity ke kontrole specifikace pro vizuální posuzování poruch (prEN 12271-4). Výsledky rychlé kvalitativní zkušební metody závisí na zručnosti a zkušenosti operátora. Proto hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti nemusí být vždy tak přesné, avšak vhodnost metody a vyloučení omezení dopravy jsou předpokladem jejího používání.
V národním aplikačním dokumentu může být uvedeno, zda se má použít jedna nebo obě metody, případně postupně provést kvalitativní a poté kvantitativní metodu a to podle typu posuzovaného místa (např. pozemní komunikace s nízkým dopravním zatížením nemusí vyžadovat provedení kvantitativního posuzování).
Zkouška může být použita k vyhodnocení trvanlivosti nebo funkčních charakteristik nátěru. Například odlamování kameniva může ukazovat na špatnou přilnavost pojiva ke kamenivu.

Označení ČSN EN 12272-2 (736162)
Katalogové číslo 71548
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2005
Datum účinnosti 1. 4. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963715483
Tato norma nahradila ČSN EN 12272-2 (736162) z ledna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12272-1 (736162)
Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru

ČSN EN 12272-3 (736162)
Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit