ČSN EN 13108-8 ed. 2 (736140) Aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál

ČSN EN 13108-8 ed. 2 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na klasifikaci a popis R-materiálu jako jedné ze složek asfaltových směsí. Nejedná se o normu pro posouzení shody.
Tato evropská norma specifikuje pouze R-materiál s asfaltovými pojivy, jako je: silniční asfalt, modifikovaný asfalt nebo tvrdý silniční asfalt. R-materiál kontaminovaný černouhelným dehtem nebo dalšími přísadami či složkami překračujícími meze pro nebezpečné látky není pokryt touto normou a musí být posouzen národními předpisy, které se vztahují k bezpečnosti, zdraví a ochraně životního prostředí v daném členském státě.

Označení ČSN EN 13108-8 ed. 2 (736140)
Katalogové číslo 502819
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2017
Datum účinnosti 1. 9. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135028191
Tato norma nahradila ČSN EN 13108-8 ed. 2 (736140) z prosince 2016
ČSN EN 13108-8 (736140) z března 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13108-1 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton

ČSN EN 13108-2 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)

ČSN EN 13108-20 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu

ČSN EN 13108-21 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby

ČSN EN 13108-3 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs

ČSN EN 13108-31 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 31: Asfaltový beton s asfaltovou emulzí

ČSN EN 13108-4 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)

ČSN EN 13108-5 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový

ČSN EN 13108-6 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt

ČSN EN 13108-7 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní

ČSN EN 13108-9 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 9: Asfaltová směs pro ultratenké vrstvy z asfaltového betonu (AUTL)

foo