ČSN 73 6201 (736201) Aktuální vydání

Projektování mostních objektů

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 895 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování nově navrhovaných mostních objektů (tj. mosty trvalé i zatímní, propustky a lávky) a opěrných zdí, které se nacházejí na dráze celostátní a drahách regionálních s rozchodem koleje 1 435 mm a traťovou rychlostí do 200 km/h včetně, na vlečkách s rozchodem 1 435 mm, na speciálních drahách (metro), na tramvajových, trolejbusových a lanových (pozemních) drahách, na veřejných i neveřejných pozemních komunikacích a na jiných komunikačních prostranstvích.
Norma stanovuje požadavky a podmínky pro prostorové uspořádání, konstrukci, vybavení a umístění cizích zařízení na výše uvedených objektech.
Normu lze použít v přiměřeném rozsahu pro návrh oprav a rekonstrukcí stávajících mostních objektů a opěrných zdí, pro projektování nově navrhovaných mostních objektů a opěrných zdí na tratích s rozchodem koleje menším než 1 435 mm.
Normu lze též použít pro návrh prostorového uspořádání technologických zařízení, které se dotýkají dopravního prostoru, tj. pro návrh objektů s konstrukcí mostům podobnou (např. točnice, přesuvny, váhy, výklopníky, portálové jeřáby, ochozy, dopravníky, návěstní krakorce a lávky, portály a mýtné brány apod.)
Pro dosavadní objekty platí tato norma v rozsahu vymezeném příslušnými články a ve využitelném rozsahu ostatních článků. Norma neplatí pro prostorové uspořádání tunelů, průjezdů halovými objekty, domy apod. Mnohé články mají vysloveně bezpečnostní charakter (např. 15.15. Svodidla apod.). Tato norma plně nahrazuje ČSN 73 6201 z února 1995. Normu je nutno používat společně s normami uvedenými v kapitole Citované normativní dokumenty a se souvisícími normami.

Označení ČSN 73 6201 (736201)
Katalogové číslo 81713
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 10. 2008
Datum účinnosti 1. 11. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963817132
Změny a opravy Z1 1.12t
Tato norma nahradila ČSN 73 6201 (736201) z února 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 12899-2 (737030)
Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky

ČSN EN 12899-3 (737030)
Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky

ČSN 73 6100-1 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací

ČSN EN 12899-1 (737030)
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 01
  • ČSN 736201
  • ČSN 73 62 01 : 2008
  • ČSN 736201:2008
  • ČSN 73 6201:2008

Tuto normu naleznete v kategorii Stavební normy

foo