ČSN 73 6201 (736201) Zrušená norma

Projektování mostních objektů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy České republiky na základě jeho požadavku. Norma platí pro projektování a stanovuje požadavky na prostorové uspořádání, konstrukci mostu, vybavení a určuje podmínky pro umístění cizích zařízení pro objekty: - nově navrhované trvalé i zatímní mostní objekty a podjezdy železničních tratí s rozchodem koleje 1 435 mm, veřejných pozemních komunikací, městských drah i pro objekty na nichž je zřízeno jakékoliv jiné komunikační prostranství; - nově navrhované objekty mostům podobné (např. točnice, přesuvny, kolejové váhy, výsypníky, galerie na pozemních komunikacích) a opěrné zdi, a to v rozsahu vymezeném příslušnými články. Pro dosavadní objekty platí tato norma v rozsahu vymezeném příslušnými články a ve využitelném rozsahu ostatních článků. Norma neplatí pro prostorové uspořádání tunelů, průjezdů halovými objekty a domy apod. Poměrně rozsáhlá stavebně-technická norma. Mnohé články mají vysloveně bezpečnostní charakter (např. 15.17 Zábradlí apod.). ČSN 73 6201 byla vydána v únoru 1995. Nahradila ČSN 73 6201 z 13.3.1978.

Označení ČSN 73 6201 (736201)
Katalogové číslo 17145
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963171456
Změny a opravy Z1 5.96t, opr. 7.97
Norma byla zrušena k 1. 11. 2008
a nahrazena ČSN 73 6201 (736201)
Tato norma nahradila ČSN 73 6201 (736201) z února 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 01
  • ČSN 736201
  • ČSN 73 62 01 : 1995
  • ČSN 736201:1995
  • ČSN 73 6201:1995