ICS 93.040 - Mosty

ČSN ISO 18649 (011480) - srpen 2005

Vibrace - Vyhodnocení výsledků měření z dynamických zkoušek a vyšetřování na mostech

340 Kč

ČSN ISO 14963 (011481) - srpen 2005

Vibrace a rázy - Směrnice pro provádění dynamických zkoušek a dynamických vyšetřování mostů a viaduktů

340 Kč

ČSN 01 3467 (013467) - prosinec 1985

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů

230 Kč

ČSN ISO 22762-2 (633020) - květen 2020

Elastomerní protiseismické izolátory - Část 2: Aplikace pro mosty - Specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 15050 +A1 (723063) - říjen 2012 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Mostní prvky

550 Kč

ČSN EN 1998-2 (730036) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Oprava 2 12.11t, A2 2.12t, Z2 6.13t

1 229 Kč

ČSN EN 1998-2 ed. 2 (730036) - červen 2013

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

770 Kč

ČSN EN 1998-2/NA ed. A (730036) - květen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1993-1-11 (731401) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

492 Kč

ČSN EN 1993-1-11/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN 73 2603 (732603) - červen 2011 aktuální vydání

Ocelové mostní konstrukce - Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky

350 Kč

ČSN 73 6200 (736200) - červenec 2011 aktuální vydání

Mosty - Terminologie a třídění

440 Kč

ČSN 73 6201 (736201) - říjen 2008 aktuální vydání

Projektování mostních objektů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.12t

895 Kč

ČSN EN 1991-2 (736203) - červenec 2005 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z3 10.12t, Z4 11.15t, Z5 12.17t

1 714 Kč

ČSN EN 1991-2 ed. 2 (736203) - prosinec 2018 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

990 Kč

ČSN EN 1991-2 NA ed. A (736203) - říjen 2018 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1993-2 (736205) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 5.10t

822 Kč

ČSN EN 1993-2/NA ed. A (736205) - únor 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1992-2 (736208) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Z1 3.10t, Z2 1.14t

767 Kč

ČSN EN 1992-2/NA ed. A (736208) - říjen 2014 aktuální vydání

National Annex – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 2: Concrete bridges – Design and detailing rules

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN 73 6209 (736209) - září 2019 aktuální vydání

Zatěžovací zkoušky mostních objektů

230 Kč

ČSN EN 1994-2 (736210) - únor 2007 aktuální vydání

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

610 Kč

ČSN EN 1994-2/NA ed. A (736210) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1995-2 (736212) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty

350 Kč

ČSN EN 1995-2/NA ed. A (736212) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN P 73 6213 (736213) - květen 2012

Navrhování zděných mostních konstrukcí

190 Kč

ČSN 73 6214 (736214) - leden 2014

Navrhování betonových mostních konstrukcí

230 Kč

ČSN 73 6220 (736220) - březen 2011 aktuální vydání

Evidence mostních objektů pozemních komunikací

350 Kč

ČSN 73 6221 (736221) - leden 2018 aktuální vydání

Prohlídky mostů pozemních komunikací

570 Kč

ČSN 73 6222 (736222) - červenec 2013 aktuální vydání

Zatížitelnost mostů pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.15t

475 Kč

ČSN 73 6266 (736266) - květen 1996

Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t

570 Kč