ČSN 73 6266 (736266)

Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace

ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen Ministerstvo dopravy České republiky. Norma platí pro navrhování protinárazových zábran (dále jen PZ) stávajících mostů přes silnice nebo místní komunikace, pod nimiž je volná výška nad pojížděnou částí komunikace menší než 4 200 mm (článek 2.5, který obsahuje přesnou definici "volné výšky"). Současně platí v plném rozsahu pro PZ mostů na silnicích a místních komunikacích s nadmostovkovým ztužením. Ustanovení této normy je dovoleno přiměřeně použít pro PZ mostů na dálnicích a účelových komunikacích a přes ně, mostů nad silnicemi a místními komunikacemi s tramvajovými tratěmi, popř. trolejbusovými tratěmi, lávek přes pozemní komunikace a na ochranu trolejových vedení. Tato norma navazuje na ustanovení o protinárazových zábranách mostů v ČSN 73 6201. V normě jsou normalizovány zejména technické požadavky, prostorové uspořádání, konstrukční pokyny, dopravní značení a evidence. Skoro každou kapitolu doplňují nákresy a obrázky. ČSN 73 6266 byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN 73 6266 (736266)
Katalogové číslo 19264
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963192642
Změny a opravy Z1 7.10t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 66
  • ČSN 736266
  • ČSN 73 62 66 : 1996
  • ČSN 736266:1996
  • ČSN 73 6266:1996