ICS 93.080.30 - Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace

ČSN EN 124-1 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 124-2 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny

350 Kč

ČSN EN 124-3 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku

350 Kč

ČSN EN 124-4 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu

350 Kč

ČSN EN 124-5 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů

440 Kč

ČSN EN 124-6 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

440 Kč

ČSN EN 1433 (136302) - listopad 2003

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.05t, A1 2.06t

635 Kč

ČSN P ISO/TS 15624 (300633) - září 2008

Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před dopravní překážkou (TIWS) - Systémové požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50293 ed. 2 (333591) - květen 2013 aktuální vydání

Systémy silniční dopravní signalizace - Elektromagnetická kompatibilita

230 Kč

ČSN 36 5601-1 (365601) - únor 1997

Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.01t, Z2 8.02t

414 Kč

ČSN EN 50556 (365601) - prosinec 2011

Systémy silniční dopravní signalizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.16t, Z2 2.19t

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (přejít na náhradu).

504 Kč

ČSN EN 50556 ed. 2 (365601) - únor 2019 aktuální vydání

Systémy silniční dopravní signalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 14339 (389511) - únor 2006

Podzemní požární hydranty

340 Kč

ČSN 73 6021 (736021) - březen 1994

Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel

340 Kč

ČSN 73 6058 (736058) - září 2011 aktuální vydání

Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

440 Kč

ČSN 73 6100-3 (736100) - listopad 2007

Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

570 Kč

ČSN 73 6266 (736266) - květen 1996

Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t

570 Kč

ČSN EN 16272-3-2 (736342) - prosinec 2014

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16272-6 (736342) - únor 2015

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 6: Inherentní charakteristiky - Hodnoty vzduchové zvukové izolace za podmínek přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 73 6425-2 (736425) - září 2009

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

340 Kč

ČSN EN 1317-1 (737001) - únor 2011 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1317-2 (737001) - únor 2011 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla a mostní svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1317-3 (737001) - únor 2011 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1317-5 +A2 (737001) - září 2012

Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

370 Kč

ČSN P CEN/TS 1317-8 (737001) - únor 2013

Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly

440 Kč

ČSN P ENV 1317-4 (737001) - únor 2003

Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

230 Kč

TNI CEN/TR 16949 (737001) - květen 2017

Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí

440 Kč

ČSN EN 16303 (737002) - prosinec 2020

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 73 7010 (737010) - únor 2019

Požadavky na materiály pro vodorovné dopravní značení a na vodorovné dopravní značení

190 Kč

ČSN EN 1436 (737010) - únor 2019 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a zkušební metody

340 Kč

ČSN 73 7018 (737018) - duben 2015

Vodorovné dopravní značení - Modré dopravní knoflíky

230 Kč

ČSN EN 1463-1 (737018) - říjen 2009 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.15t

372 Kč

ČSN 73 7029 (737029) - duben 2019

Odrazová zrcadla

125 Kč

ČSN 73 7030 (737030) - červenec 2014

Modré směrové sloupky a odrazky

230 Kč

ČSN EN 12899-1 (737030) - říjen 2008 aktuální vydání

Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.17t

675 Kč

ČSN EN 12899-2 (737030) - říjen 2008 aktuální vydání

Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky

340 Kč

ČSN EN 12899-3 (737030) - říjen 2008 aktuální vydání

Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.17t

405 Kč

ČSN EN 12899-4 (737030) - říjen 2008 aktuální vydání

Stálé svislé dopravní značení - Část 4: Systém řízení výroby

230 Kč

ČSN EN 12899-5 (737030) - říjen 2008 aktuální vydání

Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu

230 Kč

ČSN 73 7031 (737031) - březen 2021

Požadavky na dopravní kužely

125 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - březen 2021 nové vydání

Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce

340 Kč

ČSN 73 7032 (737032) - srpen 2017

Neprosvětlované dopravní majáčky

230 Kč

ČSN 73 7033 (737033) - říjen 2015

Proměnné dopravní značky

125 Kč

ČSN EN 12966 +A1 (737033) - březen 2020 aktuální vydání

Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky

770 Kč

ČSN EN 12675 (737041) - červen 2018 aktuální vydání

Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky

230 Kč

ČSN 73 7042 (737042) - srpen 2016

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.19t, Z2 6.21t

189 Kč

ČSN EN 12368 ed. 2 (737042) - srpen 2016 aktuální vydání

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla

440 Kč

ČSN EN 12352 (737043) - září 2007 aktuální vydání

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla

350 Kč

ČSN P ENV 13563 (737044) - říjen 2001

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel

440 Kč

ČSN EN 1793-1 (737060) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole

340 Kč

ČSN EN 1793-2 (737060) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

230 Kč

ČSN EN 1793-3 (737060) - září 1998

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

125 Kč

ČSN EN 1793-4 (737060) - září 2015

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ

350 Kč

ČSN EN 1793-5 (737060) - srpen 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

570 Kč

ČSN EN 1793-6 (737060) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

440 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - duben 2019 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu

340 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - červen 2021 nové vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

340 Kč

ČSN EN 1794-3 (737061) - duben 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 3: Reakce na oheň - Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru

230 Kč

ČSN EN 14389-1 (737062) - duben 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 14389-2 (737062) - duben 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 14388 ed. 2 (737063) - duben 2016 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 12676-1 (737070) - duben 2001

Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.04t, Oprava 1 4.13t

440 Kč

ČSN EN 12676-2 (737070) - duben 2001

Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 12767 (737085) - červenec 2020 aktuální vydání

Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení silničního vybavení - Požadavky a zkušební metody

550 Kč