ČSN 73 6242 (736242) Zrušená norma

Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Norma stanoví zásady pro návrh, provádění, zkoušení a kontrolu vozovek na trvalých mostech pozemních komunikací, propustcích a lávkách pro chodce a na konstrukcích mostům podobných nebo sloužících stejnému účelu (pojížděné konstrukce různých staveb a částí opěrných zdí, pojížděné stropní konstrukce hloubených tunelů apod.) Norma neplatí pro navrhování a provádění vozovek na mostních objektech s přesypávkou. V poměrně rozsáhlé normě jsou normalizovány zejména konstrukční zásady, kvalitativní požadavky, způsoby kontroly a zkoušení a zásady provádění prací. Hygienický význam může mít normativní příloha A, v níž jsou vyjmenovány používané stavební směsi a hmoty. ČSN 73 6242 byla vydána v březnu 1995. V porovnání s předchozími ON 73 6242 a ON 73 6243 se jedná o vyšší technickou úroveň normy, která klade zvýšený důraz na vzájemnou kompatibilitu všech vrstev mostní vozovky.

Označení ČSN 73 6242 (736242)
Katalogové číslo 17031
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963170312
Změny a opravy Z1 1.06t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN 73 6242 (736242)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 42
  • ČSN 736242
  • ČSN 73 62 42 : 1995
  • ČSN 736242:1995
  • ČSN 73 6242:1995