ČSN 73 6209 (736209) Aktuální vydání

Zatěžovací zkoušky mostních objektů

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 73 6209 (73 6209)

Tato norma obsahuje základní ustanovení pro přípravu, provádění a vyhodnocení statických a dynamických zatěžovacích zkoušek nosných konstrukcí mostních objektů. Neplatí pro zatěžovací zkoušky prováděné do dosažení únosnosti konstrukce a pro zkoušky nezabudovaných mostních dílců a části. Normu lze použít v přiměřeném rozsahu i pro konstrukce podobné mostům (točnice, přesuvny, kolejové váhy, výsypníky, výklopníky ap.). Při zatěžovacích zkouškách studijního charakteru se využije tato norma v přiměřeném rozsahu.
Tato norma je technickou revizí ČSN 73 6209:1996 včetně změny Z1 z března 2005, jsou zde upravena hodnoticí kritéria a doplněny informace o zatěžovacích zkouškách mostních objektů.
V normě byla upřesněna terminologie a sjednocena s terminologií evropských norem.

Označení ČSN 73 6209 (736209)
Katalogové číslo 508313
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2019
Datum účinnosti 1. 10. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135083138
Tato norma nahradila ČSN 73 6209 (736209) z února 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 09
  • ČSN 736209
  • ČSN 73 62 09 : 2019
  • ČSN 736209:2019
  • ČSN 73 6209:2019