ČSN 73 6209 (736209) Zrušená norma

Zatěžovací zkoušky mostů

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje základní ustanovení pro přípravu, provádění a vyhodnocení statických a dynamických zatěžovacích zkoušek mostních objektů. Neplatí pro zatěžovací zkoušky prováděné do dosažení únosnosti konstrukce a pro zkoušky nezabudovaných mostních dílců a částí. Pro tyto zkoušky platí ustanovení ČSN 73 2030. Normu lze použít v přiměřeném rozsahu i pro konstrukce podobné mostům (točnice, přesuvny, kolejové váhy, výsypníky, výklopníky ap.). Při studijních zatěžovacích zkouškách se využije tato norma v přiměřeném rozsahu.

Označení ČSN 73 6209 (736209)
Katalogové číslo 19031
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963190310
Změny a opravy Z1 3.05t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2019
a nahrazena ČSN 73 6209 (736209)
Tato norma nahradila ČSN 73 6209 (736209) z června 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 09
  • ČSN 736209
  • ČSN 73 62 09 : 1996
  • ČSN 736209:1996
  • ČSN 73 6209:1996