Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035) Zrušená norma

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7300 Navrhování staveb, všeobecně

ICS: 91.040 Pozemní stavby

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1991-2-1:1995. Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 0033:1990 a ČSN 73 0035:1986. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. Tato část ENV 1991 poskytuje obecné zásady a zatížení pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, včetně geotechnických hledisek a musí se používat ve spojení s ENV 1992 až 1999. Lze ji používat jako podklad pro navrhování konstrukcí, které nejsou zahrnuty v ENV 1992 až 1999 a v nichž se uplatňují jiné materiály nebo jiná návrhová zatížení konstrukcí, rovněž zahrnuje konstrukční návrh pro stav během výstavby a pro dočasné konstrukce. Není přímo určena k hodnocení existujících staveb, které vyžadují neobvyklé rozbory spolehlivosti, jako například konstrukce jaderných elektráren, pro něž je třeba používat speciální postupy. ČSN P ENV 1991-2-1 (73 0035) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)
Katalogové číslo 21292
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963212920
Změny a opravy UR 8.98
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-1/NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

ČSN EN 1991-1-2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-2/NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4/NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads