ICS 91.040 - Pozemní stavby

ČSN 01 3495 (013495) - červen 1997 aktuální vydání

Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb

230 Kč

ČSN 73 0005 (730005) - červenec 1989

Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

340 Kč

ČSN 73 0081 (730081) - prosinec 1985

Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN 73 0202 (730202) - březen 1995 aktuální vydání

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 73 0205 (730205) - březen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

230 Kč

ČSN 73 0210-1 (730210) - prosinec 1992

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

190 Kč

ČSN 73 0212-1 (730212) - říjen 1996

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 73 0212-3 (730212) - leden 1997

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

440 Kč

ČSN 73 0212-4 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

230 Kč

ČSN 73 0212-5 (730212) - leden 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

190 Kč

ČSN 73 0212-6 (730212) - listopad 1993

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

230 Kč

ČSN 73 0212-7 (730212) - prosinec 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace

440 Kč

ČSN ISO 7077 (730212) - listopad 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

125 Kč

ČSN ISO 7737 (730212) - říjen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů

230 Kč

ČSN ISO 8322-2 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma

190 Kč

ČSN ISO 8322-7 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost při výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování

230 Kč

ČSN ISO 7078 (730230) - květen 1996

Pozemní stavby. Postupy měření a vytyčování. Slovník a vysvětlivky

550 Kč

ČSN 73 0818 (730818) - červenec 1997 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.02t

382 Kč

ČSN 73 0824 (730824) - prosinec 1992

Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

125 Kč

ČSN EN 26891 (732070) - srpen 1994

Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření

125 Kč

ČSN EN 595 (732074) - listopad 1996

Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování

125 Kč

ČSN EN 596 (732075) - březen 1997

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem

190 Kč

ČSN EN 40-1 (732090) - říjen 1995

Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice

190 Kč
foo