ČSN 73 0824 (730824)

Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví normové hodnoty výhřevnosti hořlavých látek a jim příslušející součinitele pro výpočet požárního zatížení podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Z definic vyjímáme: Čl.2.1: Hořlavá látka: Látka skupenství pevného, kapalného nebo plynného, která je schopná bez ohledu na způsob zapálení a spalovacího pochodu reagovat s kyslíkem a uvolňovat přitom teplo. Čl.2.3: Normová hodnota výhřevnosti H1: Hodnota výhřevnosti látky (popřípadě reprezentanta skupiny látek) uvedená v MJ.kg-1, popřípadě v MJ.m-3, zaokrouhlená na celou jednotku, stanovená pro potřeby výpočtu požárního zatížení. V části 3 - Technické požadavky se uvádí: V tabulce 1 až 3 jsou uvedeny normové hodnoty výhřevnosti, součinitelé K a případně součinitelé kp1 vybraných pevných, kapalných a plynných hořlavých látek. Tyto vybrané látky reprezentují výrobky a suroviny nebo jejich skupinu stejného složení. ČSN 73 0824 byla vydána v prosinci 1992. Nahradila ČSN 73 0824 z 15.5.1979.

Označení ČSN 73 0824 (730824)
Katalogové číslo 31047
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963310473
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0818 (730818)
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0873 (730873)
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 73 0822 (730822)
Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0872 (730872)
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 24
  • ČSN 730824
  • ČSN 73 08 24 : 1992
  • ČSN 730824:1992
  • ČSN 73 0824:1992
foo