ČSN 73 0872 (730872) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování vzduchotechnického zařízení do nových i stávajících objektů. Obsahuje podrobné požárnětechnické požadavky pro prostupy a výfuky do vzduchu, pro jednotlivé prvky vzduchotechnického zařízení a pro odsávání hořlavých aerosolů, plynů, par a prachu. Odkazem na ČSN 34 1380 je řešena ochrana proti statické elektřině. (Poznámka: již od dubna 1979 platí pro ochranu před statickou elekřinou ČSN 33 2030, jíž byla ČSN 34 1380 zrušena a nahrazena.) ČSN 73 0872 byla schválena 18.8.1978 a nabyla účinnosti od 1.10.1979.

Označení ČSN 73 0872 (730872)
Katalogové číslo 18389
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963183893
Tato norma nahradila ČSN 73 0872 (730872) z září 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0845 (730845)
Požární bezpečnost staveb - Sklady

ČSN 73 0824 (730824)
Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0873 (730873)
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 72
  • ČSN 730872
  • ČSN 73 08 72 : 1996
  • ČSN 730872:1996
  • ČSN 73 0872:1996
foo