Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 73 0872 (730872) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Objednat

ks

Tuto normu naleznete v kategorii Požární bezpečnost staveb

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN 73 0872 (730872)
Katalogové číslo 18389
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963183893
Tato norma nahradila ČSN 73 0872 (730872) z září 1979
Náhled normy náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování vzduchotechnického zařízení do nových i stávajících objektů. Obsahuje podrobné požárnětechnické požadavky pro prostupy a výfuky do vzduchu, pro jednotlivé prvky vzduchotechnického zařízení a pro odsávání hořlavých aerosolů, plynů, par a prachu. Odkazem na ČSN 34 1380 je řešena ochrana proti statické elektřině. (Poznámka: již od dubna 1979 platí pro ochranu před statickou elekřinou ČSN 33 2030, jíž byla ČSN 34 1380 zrušena a nahrazena.) ČSN 73 0872 byla schválena 18.8.1978 a nabyla účinnosti od 1.10.1979.

Náhled obsahu normy

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0804 (730804)
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0845 (730845)
Požární bezpečnost staveb - Sklady

ČSN 73 0822 (730822)
Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0824 (730824)
Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 73 08 72
  • ČSN 730872
  • ČSN 73 08 72 : 1996
  • ČSN 730872:1996
  • ČSN 73 0872:1996