ICS 91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy

ČSN 01 3452 (013452) - únor 2006 aktuální vydání

Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

340 Kč

ČSN 01 3454 (013454) - únor 2006 aktuální vydání

Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace

230 Kč

ČSN EN 13410 (060219) - květen 2002

Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.02t

210 Kč

ČSN 06 0220 (060220) - září 2006 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

230 Kč

ČSN EN 15316-3 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6

350 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobováné teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

370 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-3 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-8 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11855-1 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11855-2 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných chladicích soustav - Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11855-3 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 3: Návrh a dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11855-4 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 11855-5 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 5: Instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14037-1 ed. 2 (061130) - červen 2017 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky

350 Kč

ČSN EN 14037-4 (061130) - únor 2018 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu

230 Kč

ČSN EN 12309-1 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12309-2 (061520) - prosinec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

790 Kč

ČSN EN 12309-3 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12309-4 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12309-5 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12309-6 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12309-7 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12792 (120001) - květen 2007 aktuální vydání

Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky

770 Kč

ČSN EN 13182 (120011) - listopad 2002

Větrání budov - Požadavky na přístroje pro měření rychlosti proudění vzduchu ve větraných prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1505 (120501) - březen 1999

Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu - Rozměry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 1506 (120502) - leden 2008 aktuální vydání

Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13180 (120503) - červen 2002

Větrání budov - Potrubí - Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12237 (120504) - říjen 2003

Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12220 (120506) - březen 1999

Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 1507 (120507) - září 2006

Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14239 (120510) - srpen 2004

Větrání budov - Vzduchovody - Měření plochy povrchu vzduchovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12097 (120511) - březen 2007

Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17192 (120520) - září 2019

Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13403 (120521) - listopad 2003

Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12236 (120550) - srpen 2002

Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15727 (120551) - říjen 2010

Větrání budov - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15650 (120552) - leden 2012 aktuální vydání

Větrání budov - Požární klapky

350 Kč

ČSN EN 15780 (120553) - květen 2012

Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení

350 Kč

ČSN EN 16573 (120554) - září 2017

Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 29464 (125000) - únor 2021 nové vydání

Čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie

440 Kč

ČSN EN ISO 29463-2 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 29463-3 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 29463-4 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 29463-5 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15805 (125003) - červen 2010

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10121-1 (125004) - září 2014

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10121-2 (125004) - červenec 2013

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 29461-1 (125005) - červenec 2013

Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 29462 (125006) - červenec 2013

Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15957 (125007) - září 2015

Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16891 (125008) - září 2016

Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16890-1 (125009) - duben 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)

350 Kč

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - srpen 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu

550 Kč

ČSN EN ISO 16890-3 (125009) - srpen 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu

340 Kč

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - září 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic

230 Kč

ČSN EN ISO 16170 (125100) - únor 2018

Metody testování in situ pro vysoce účinné filtrační systémy v průmyslových zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1886 (127002) - červen 2008 aktuální vydání

Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - červen 2020

Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

590 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - září 2021 nové vydání

Větrání budov - Vzduchotechnické jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, součástí a částí

570 Kč

ČSN 12 7010 (127010) - červen 2014 aktuální vydání

Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

570 Kč

ČSN EN 14134 (127011) - září 2019 aktuální vydání

Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI CEN/TR 14788 (127012) - červen 2014

Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 21083-1 (127013) - září 2019

Zkušební metoda pro měření účinnosti filtračního materiálu pro odlučování sférického nanomateriálu ze vzduchu - Část 1: Rozsah velikostí od 20 nm do 500 nm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15665 (127021) - listopad 2009

Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.11t

540 Kč

ČSN EN 15726 (127022) - květen 2012

Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16445 (127023) - červen 2013

Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16798-3 (127024) - březen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

440 Kč

ČSN EN 16798-5-2 (127024) - prosinec 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

440 Kč

ČSN EN 16798-13 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16798-15 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16798-17 (127027) - březen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

350 Kč

ČSN EN 16798-5-1 (127027) - prosinec 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

570 Kč

ČSN EN 16798-7 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16798-9 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1751 (127030) - duben 2014 aktuální vydání

Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 12599 (127031) - květen 2013 aktuální vydání

Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

590 Kč

ČSN EN 13264 (127032) - listopad 2001

Větrání budov - Podlahová koncová vzduchotechnická zařízení - Klasifikační zkoušky konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13181 (127033) - duben 2002

Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním pískem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12589 (127034) - duben 2002

Větrání budov - Koncové jednotky - Aerodynamické zkoušení a hodnocení koncových jednotek s konstantním a proměnným průtokem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13030 (127035) - červen 2002

Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním deštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12238 (127036) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro směšovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12239 (127037) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro zaplavovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14277 (127038) - březen 2007

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15423 (127041) - srpen 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

340 Kč

TNI 12 7095 (127095) - červenec 2020

Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání

550 Kč

ČSN EN 13142 (127101) - srpen 2013 aktuální vydání

Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13141-1 (127131) - září 2019 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13141-10 (127131) - únor 2009

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 10: Vlhkostně řízené odváděcí vyústky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13141-11 (127131) - listopad 2015

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 11: Přetlakové větrací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13141-2 (127131) - prosinec 2010 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13141-3 (127131) - prosinec 2017 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13141-4 (127131) - prosinec 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13141-5 (127131) - květen 2021 nové vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13141-6 (127131) - červen 2015 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13141-7 (127131) - duben 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 7: Zkoušení výkonu mechanických nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy v rodinných domech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13141-8 (127131) - září 2014 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13141-9 (127131) - únor 2009

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 9: Vlhkostně řízené přiváděcí vyústky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16211 (127132) - prosinec 2016 aktuální vydání

Větrání budov - Provozní měření průtoku vzduchu - Metody

350 Kč

ČSN EN ISO 15858 (127242) - březen 2017

Zařízení UV-C - Bezpečnostní informace - Přípustná expozice pro lidský organizmus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14240 (127811) - srpen 2004

Větrání budov - Chladicí kryty - Zkoušení a hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14518 (127813) - listopad 2005

Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení pasivních chladicích trámců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15116 (127814) - září 2008

Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení aktivních chladicích trámců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15218 (143000) - duben 2014 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky

230 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky

340 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - červenec 2020 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti

770 Kč

ČSN EN 810 (143018) - srpen 1998

Odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušky jmenovitých hodnot, značení, provozní požadavky a list s technickými údaji

230 Kč

ČSN EN 12102-1 (143019) - říjen 2018 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče

350 Kč

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 1.05t, A12 9.05t, Oprava 1 6.06t, A1 10.06t, A2 2.10t, Oprava 2 10.11t, A13 6.12t, Oprava 3 1.14t, Oprava 4 3.16t

1 375 Kč

ČSN EN 60335-2-88 ed. 2 (361045) - září 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-88: Zvláštní požadavky na zvlhčovače určené pro použití s topnými, větracími nebo klimatizačními systémy

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21805 (389251) - srpen 2019

Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17441 (704271) - říjen 2020

Laboratorní instalace - Větrací systémy v laboratořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15882-1 +A1 (730856) - srpen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí

340 Kč

ČSN EN 1366-10 +A1 (730857) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

550 Kč

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857) - březen 2020 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 73 0872 (730872) - leden 1996 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

190 Kč

ČSN EN 14989-2 (734242) - únor 2009 aktuální vydání

Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv

570 Kč

ČSN EN 15500-1 (738536) - listopad 2017

Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč