ICS 91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy

ČSN 73 0872 (730872) - leden 1996 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

190 Kč
foo