Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
74906

ČSN 01 3452 (013452) - únor 2006 aktuální vydání

Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

340 Kč vč. DPH
74905

ČSN 01 3454 (013454) - únor 2006 aktuální vydání

Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace

230 Kč vč. DPH
64540

ČSN EN 13410 (060219) - květen 2002

Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.02t


210 Kč vč. DPH
76293

ČSN 06 0220 (060220) - září 2006 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

230 Kč vč. DPH
505871

ČSN EN 15316-3 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6

350 Kč vč. DPH
505873

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobováné teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t


370 Kč vč. DPH
505316

ČSN P CEN/TR 15316-6-3 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
505311

ČSN P CEN/TR 15316-6-8 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
98821

ČSN EN ISO 11855-1 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
98820

ČSN EN ISO 11855-2 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných chladicích soustav - Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
98863

ČSN EN ISO 11855-3 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 3: Návrh a dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
98864

ČSN EN ISO 11855-4 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
98862

ČSN EN ISO 11855-5 (060407) - únor 2016

Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 5: Instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502573

ČSN EN 14037-1 ed. 2 (061130) - červen 2017 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky

350 Kč vč. DPH
503909

ČSN EN 14037-4 (061130) - únor 2018 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu

230 Kč vč. DPH
97315

ČSN EN 12309-1 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
98399

ČSN EN 12309-2 (061520) - prosinec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.16t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

790 Kč vč. DPH
97314

ČSN EN 12309-3 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97313

ČSN EN 12309-4 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
97312

ČSN EN 12309-5 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97311

ČSN EN 12309-6 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
97274

ČSN EN 12309-7 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
70963

ČSN EN 12792 (120001) - květen 2007 aktuální vydání

Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky

770 Kč vč. DPH
65138

ČSN EN 13182 (120011) - listopad 2002

Větrání budov - Požadavky na přístroje pro měření rychlosti proudění vzduchu ve větraných prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
55287

ČSN EN 1505 (120501) - březen 1999

Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu - Rozměry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč vč. DPH
79692

ČSN EN 1506 (120502) - leden 2008 aktuální vydání

Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
64126

ČSN EN 13180 (120503) - červen 2002

Větrání budov - Potrubí - Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
67694

ČSN EN 12237 (120504) - říjen 2003

Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
55286

ČSN EN 12220 (120506) - březen 1999

Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč vč. DPH
76159

ČSN EN 1507 (120507) - září 2006

Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
70146

ČSN EN 14239 (120510) - srpen 2004

Větrání budov - Vzduchovody - Měření plochy povrchu vzduchovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
77449

ČSN EN 12097 (120511) - březen 2007

Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507380

ČSN EN 17192 (120520) - září 2019

Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
67805

ČSN EN 13403 (120521) - listopad 2003

Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
64576

ČSN EN 12236 (120550) - srpen 2002

Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
86614

ČSN EN 15727 (120551) - říjen 2010

Větrání budov - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88386

ČSN EN 15650 (120552) - leden 2012 aktuální vydání

Větrání budov - Požární klapky

350 Kč vč. DPH
90668

ČSN EN 15780 (120553) - květen 2012

Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení

350 Kč vč. DPH
502517

ČSN EN 16573 (120554) - září 2017

Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
506577

ČSN EN ISO 29463-2 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506578

ČSN EN ISO 29463-3 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506579

ČSN EN ISO 29463-4 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506580

ČSN EN ISO 29463-5 (125002) - duben 2019

Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
85642

ČSN EN 15805 (125003) - červen 2010

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95748

ČSN EN ISO 10121-1 (125004) - září 2014

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
93081

ČSN EN ISO 10121-2 (125004) - červenec 2013

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
93080

ČSN EN ISO 29461-1 (125005) - červenec 2013

Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
92848

ČSN EN ISO 29462 (125006) - červenec 2013

Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
97710

ČSN EN ISO 15957 (125007) - září 2015

Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
500145

ČSN EN ISO 16891 (125008) - září 2016

Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
504646

ČSN EN ISO 16890-1 (125009) - duben 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)

350 Kč vč. DPH
505489

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - srpen 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu

550 Kč vč. DPH
505626

ČSN EN ISO 16890-3 (125009) - srpen 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu

340 Kč vč. DPH
505694

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - září 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic

230 Kč vč. DPH
503612

ČSN EN ISO 16170 (125100) - únor 2018

Metody testování in situ pro vysoce účinné filtrační systémy v průmyslových zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
90998

ČSN ISO 29464 (125300) - srpen 2012

Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie

440 Kč vč. DPH
80757

ČSN EN 1886 (127002) - červen 2008 aktuální vydání

Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
89212

ČSN EN 13053 +A1 (127005) - prosinec 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
95487

ČSN 12 7010 (127010) - červen 2014 aktuální vydání

Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t


570 Kč vč. DPH
507538

ČSN EN 14134 (127011) - září 2019 nové vydání

Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95442

TNI CEN/TR 14788 (127012) - červen 2014

Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
507539

ČSN EN ISO 21083-1 (127013) - září 2019

Zkušební metoda pro měření účinnosti filtračního materiálu pro odlučování sférického nanomateriálu ze vzduchu - Část 1: Rozsah velikostí od 20 nm do 500 nm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
84586

ČSN EN 15665 (127021) - listopad 2009

Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.11t


540 Kč vč. DPH
90268

ČSN EN 15726 (127022) - květen 2012

Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
93091

ČSN EN 16445 (127023) - červen 2013

Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503982

ČSN EN 16798-3 (127024) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
503981

ČSN EN 16798-5-2 (127024) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
503339

ČSN EN 16798-13 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
503338

ČSN EN 16798-15 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503334

ČSN EN 16798-17 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503333

ČSN EN 16798-5-1 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
503337

ČSN EN 16798-7 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
503335

ČSN EN 16798-9 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
95086

ČSN EN 1751 (127030) - duben 2014 aktuální vydání

Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
92914

ČSN EN 12599 (127031) - květen 2013 aktuální vydání

Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

590 Kč vč. DPH
62281

ČSN EN 13264 (127032) - listopad 2001

Větrání budov - Podlahová koncová vzduchotechnická zařízení - Klasifikační zkoušky konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
63652

ČSN EN 13181 (127033) - duben 2002

Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním pískem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
63650

ČSN EN 12589 (127034) - duben 2002

Větrání budov - Koncové jednotky - Aerodynamické zkoušení a hodnocení koncových jednotek s konstantním a proměnným průtokem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
64128

ČSN EN 13030 (127035) - červen 2002

Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním deštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
63654

ČSN EN 12238 (127036) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro směšovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
63653

ČSN EN 12239 (127037) - duben 2002

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro zaplavovací proudění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
77448

ČSN EN 14277 (127038) - březen 2007

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
88599

ČSN EN 15423 (127041) - srpen 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

340 Kč vč. DPH
93053

ČSN EN 13142 (127101) - srpen 2013 aktuální vydání

Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507379

ČSN EN 13141-1 (127131) - září 2019 nové vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
81655

ČSN EN 13141-10 (127131) - únor 2009

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 10: Vlhkostně řízené odváděcí vyústky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
98359

ČSN EN 13141-11 (127131) - listopad 2015

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 11: Přetlakové větrací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
86972

ČSN EN 13141-2 (127131) - prosinec 2010 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503336

ČSN EN 13141-3 (127131) - prosinec 2017 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
89213

ČSN EN 13141-4 (127131) - prosinec 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
72438

ČSN EN 13141-5 (127131) - květen 2005

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97170

ČSN EN 13141-6 (127131) - červen 2015 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
87707

ČSN EN 13141-7 (127131) - duben 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 7: Zkoušení výkonu mechanických nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy v rodinných domech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
95824

ČSN EN 13141-8 (127131) - září 2014 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81656

ČSN EN 13141-9 (127131) - únor 2009

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 9: Vlhkostně řízené přiváděcí vyústky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501220

ČSN EN 16211 (127132) - prosinec 2016 aktuální vydání

Větrání budov - Provozní měření průtoku vzduchu - Metody

350 Kč vč. DPH
501347

ČSN EN ISO 15858 (127242) - březen 2017

Zařízení UV-C - Bezpečnostní informace - Přípustná expozice pro lidský organizmus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
70145

ČSN EN 14240 (127811) - srpen 2004

Větrání budov - Chladicí kryty - Zkoušení a hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
74012

ČSN EN 14518 (127813) - listopad 2005

Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení pasivních chladicích trámců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
81283

ČSN EN 15116 (127814) - září 2008

Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení aktivních chladicích trámců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95078

ČSN EN 15218 (143000) - duben 2014 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky

230 Kč vč. DPH
506304

ČSN EN 14511-1 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice

230 Kč vč. DPH
506305

ČSN EN 14511-2 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky

340 Kč vč. DPH
506307

ČSN EN 14511-3 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody

440 Kč vč. DPH
506308

ČSN EN 14511-4 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky

230 Kč vč. DPH
507543

ČSN EN 14825 (143011) - září 2019 nové vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
52708

ČSN EN 810 (143018) - srpen 1998

Odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušky jmenovitých hodnot, značení, provozní požadavky a list s technickými údaji

230 Kč vč. DPH
505842

ČSN EN 12102-1 (143019) - říjen 2018 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče

350 Kč vč. DPH
69315

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 1.05t, A12 9.05t, Oprava 1 6.06t, A1 10.06t, A2 2.10t, Oprava 2 10.11t, A13 6.12t, Oprava 3 1.14t, Oprava 4 3.16t


1 375 Kč vč. DPH
68188

ČSN EN 60335-2-88 ed. 2 (361045) - září 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-88: Zvláštní požadavky na zvlhčovače určené pro použití s topnými, větracími nebo klimatizačními systémy

340 Kč vč. DPH
507396

ČSN P CEN ISO/TS 21805 (389251) - srpen 2019

Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508144

ČSN EN 15882-1 +A1 (730856) - srpen 2019 nové vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí

340 Kč vč. DPH
508142

ČSN EN 1366-10 +A1 (730857) - září 2019 nové vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

550 Kč vč. DPH
18389

ČSN 73 0872 (730872) - leden 1996 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

190 Kč vč. DPH
82547

ČSN EN 14989-2 (734242) - únor 2009 aktuální vydání

Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv

570 Kč vč. DPH
503135

ČSN EN 15500-1 (738536) - listopad 2017

Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH