ČSN 73 0845 (730845) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Sklady

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti skladů ve stavebních objektech, a to:
a) nových skladů;
b) změn staveb stávajících skladů;
c) změn staveb, jimiž se upravují stavební objekty a prostory jiného účelu na sklady.
Norma stanoví specifické požadavky na požární bezpečnost objektů a prostorů určených pro skladování hořlavých látek (podle 4.1) v návaznosti na ČSN 73 0804:2010 ; ustanovení ČSN 73 0804 platí pro objekty a prostory určené pro skladování, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními. Za hořlavé látky se považují jak skladované materiály, tak hořlavé obaly (viz příloha C).
Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí zejména pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu řízení. )
Pro projektování skladů, pro které platí jiné technické normy nebo předpisy, obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.

Označení ČSN 73 0845 (730845)
Katalogové číslo 90685
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2012
Datum účinnosti 1. 6. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963906850
Tato norma nahradila ČSN 73 0845 (730845) z února 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0872 (730872)
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0842 (730842)
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 73 0831 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0834 (730834)
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 45
  • ČSN 730845
  • ČSN 73 08 45 : 2012
  • ČSN 730845:2012
  • ČSN 73 0845:2012
foo