ČSN 73 0845 (730845) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Sklady

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti skladů ve stavebních objektech, a to: nových skladů, změn staveb stávajících skladů, změn staveb, jimiž se upravují stavební objekty a prostory jiného účelu na sklady. Norma stanoví specifické požadavky na požární bezpečnost objektů a prostorů určených pro skladování hořlavých látek v návaznosti na ČSN 73 0804 z října 1995. Ustanovení ČSN 73 0804 platí pro objekty a prostory určené pro skladování, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení. Norma dále uvádí (vyjmenovává) ty druhy skladů pro které tato norma neplatí. (Jde celkem 14 druhů skladů např. technických a zkapalněných plynů, žíravin, jedů, chemické sklady obecně, sklady hořlavých kapalin a další.) Vedle všeobecných požadavků (kapitola 4), je normalizováno požární i ekonomické riziko (kapitoly 5 a 6), stupeň požární bezpečnosti (kapitola 7), požadavky na stavební konstrukce (kapitola 8), únikové cesty ( kapitola 9), odstupy (kapitola 10) a konečně zařízení pro protipožární zásah (kapitola 11). ČSN 73 0845 byla vydána v únoru 1997. Nahradila ČSN 73 0844 ze 6.7.1977, ČSN 73 0825 ze 7.5.1991 a ČSN 73 0867 ze 7.5. 1991.
"Změnou 1)-2/1999", vydanou v únoru 1999, se s účinností od 1.3.1999 provádějí v normě poměrně rozsáhlé změny textu článků i tabulek. Norma se zejména doplňuje o opatření, vztahující se na hořlavé obaly, pro něž norma také platí. Doplňuje se dále informativní příloha B a C.

Označení ČSN 73 0845 (730845)
Katalogové číslo 20985
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963209852
Změny a opravy Z1 2.99t, Z2 1.10t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
a nahrazena ČSN 73 0845 (730845)
Tato norma nahradila ČSN 73 0825 (730825) z května 1992
ČSN 73 0867 (730867) z května 1992
ČSN 73 0844 (730844) z června 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 45
  • ČSN 730845
  • ČSN 73 08 45 : 1997
  • ČSN 730845:1997
  • ČSN 73 0845:1997
foo