ICS 91.040.20 - Stavby pro obchod a průmysl

ČSN 73 0580-4 (730580) - září 1994

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

221 Kč

ČSN 73 0804 (730804) - únor 2010 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.15t, Z3 2.20t, Z4 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z4 10.20.

1 467 Kč

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0804 z února 2010 se zapracovanými změnami Z1 až Z4.

990 Kč

ČSN 73 0843 (730843) - červenec 2001 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.09t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

359 Kč

ČSN 73 0843 ed. 2 (730843) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

230 Kč

ČSN EN 14383-1 (734400) - leden 2007

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů

230 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-7 (734400) - leden 2012

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 7: Návrh a management zařízení veřejné dopravy

340 Kč

ČSN P 73 4450-1 (734450) - listopad 2013

Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN 73 5105 (735105) - prosinec 1993

Výrobní průmyslové budovy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

262 Kč

ČSN 73 5120 (735120) - říjen 1986

Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.94t

405 Kč

ČSN 73 5305 (735305) - duben 2005 aktuální vydání

Administrativní budovy a prostory

230 Kč

ČSN 73 6059 (736059) - srpen 1977

Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.91, Z2 9.06t

382 Kč

ČSN 73 6060 (736060) - září 2018 aktuální vydání

Čerpací stanice pohonných hmot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

372 Kč