ČSN 73 5120 (735120)

Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení

ČSN 73 5120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování nových objektů a stavebních změn již provozovaných objektů kotelen se stabilními parními nebo horkovodními kotli (s přetlakem pracovní látky vyšším než 0,07 MPa nebo teplotou pracovní látky vyšší než 115°C se součtem jmenovitých tepelných výkonů 3,5 MW a větším na všechny druhy paliva kromě plynů s relativní hustotou vyšší než 1. Pro navrhování kotelen s kotli na plynná paliva platí tato norma současně s ČSN 07 0703. Tato norma neplatí pro navrhování nízkotlakých kotelen. Norma se vztahuje na dokumentaci stavební části kotelen zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy. V rozsáhlé stavebně technické normě jsou stanoveny zejména požadavky na stavební konstrukce, prostory kotelny a technické vybavení a zařízení objektů. Za pozornost stojí ustanovení o schodech, žebřících, zábradlí, podchozích výškách a též označení z bezpečnostního hlediska. Z hygienického hlediska stojí za pozornost ustanovení čl. 92 - 94 o hygienických zařízeních, čl. 110 - 118 o větrání, čl. 131 - 136 o osvětlení a čl. 138 - 139 o hluku a vibracích. Převážně se v nich odkazuje na jiné platné technické normy popř. hygienické předpisy. ČSN 73 4120 byla schválena 13.10.1986 a nabyla účinnosti od 1.9.1987. Nahradila ČSN 07 0621 z 11.8.1964.
"Změnou 1)-12/1994" se s účinností od 1.12.1994 provádějí v normě rozsáhlejší úpravy, včetně úpravy úvodního ustanovení včetně sdělení v tom smyslu, že norma je od ... nezávazná. Úpravy (většinou jen drobné - v souvislosti s novými předpisy) se týkají mnoha článků a Dodatku, kde se doplňují nové předpisy.

Označení ČSN 73 5120 (735120)
Katalogové číslo 31175
Cena 340 Kč340
Datum schválení 13. 10. 1986
Datum účinnosti 1. 9. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A5
EAN kód 8590963311753
Změny a opravy Z1 12.94t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 51 20
  • ČSN 735120
  • ČSN 73 51 20 : 1986
  • ČSN 735120:1986
  • ČSN 73 5120:1986