ICS 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků

ČSN EN 16623 (038242) - září 2015

Nátěrové hmoty - Reaktivní nátěry pro ochranu kovových podkladů před požárem - Definice, požadavky, charakteristiky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15423 (127041) - srpen 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

340 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - únor 2021

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 50553 (330620) - leden 2013

Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.14t, A1 2.17t, A2 7.20t

620 Kč

ČSN EN 50575 (347113) - srpen 2015

Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.17t

465 Kč

ČSN EN 50577 (347113) - říjen 2016

Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace)

340 Kč

ČSN EN 16755 (490086) - duben 2018

Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN 49 0630 (490630) - prosinec 1986

Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

125 Kč

ČSN EN 16000 (646450) - listopad 2010

Plastové potrubní systémy - Systémy uvnitř budov - Instalace a upevnění součástí ve zkušebním zařízení vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15998 (701023) - červen 2021 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

230 Kč

TNI CEN/TR 15985 (727245) - prosinec 2013

Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1991-1-2 (730035) - srpen 2004 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.06t, Oprava 2 2.10t, Oprava 3 5.13t

610 Kč

ČSN EN 1991-1-2/NA ed. A (730035) - květen 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN 73 0804 (730804) - únor 2010 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.15t, Z3 2.20t, Z4 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z4 10.20.

1 467 Kč

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0804 z února 2010 se zapracovanými změnami Z1 až Z4.

990 Kč

ČSN 73 0810 (730810) - červenec 2016 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.20t

590 Kč

ČSN 73 0818 (730818) - červenec 1997 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.02t

382 Kč

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) - květen 2007 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

230 Kč

ČSN 73 0822 (730822) - září 1986

Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

125 Kč

ČSN 73 0824 (730824) - prosinec 1992

Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

125 Kč

ČSN 73 0831 (730831) - červen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z3 10.20.

539 Kč

ČSN 73 0831 ed. 2 (730831) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0831 z května 2011 se zapracovanými změnami Z1 až Z3.

350 Kč

ČSN 73 0834 (730834) - březen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.11t, Z2 2.13t

612 Kč

ČSN 73 0835 (730835) - duben 2006 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

529 Kč

ČSN 73 0835 ed. 2 (730835) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

340 Kč

ČSN 73 0842 (730842) - březen 2014 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

405 Kč

ČSN 73 0843 (730843) - červenec 2001 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.09t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

359 Kč

ČSN 73 0843 ed. 2 (730843) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

230 Kč

ČSN EN 1363-1 (730851) - říjen 2021 nové vydání

Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 1363-2 (730851) - únor 2000

Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

230 Kč

ČSN P ENV 1363-3 (730851) - listopad 1999

Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí

230 Kč

ČSN EN 1634-1 +A1 (730852) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

590 Kč

ČSN EN 1634-2 (730852) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

550 Kč

ČSN EN 1634-3 (730852) - březen 2005 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

230 Kč

ČSN EN 1364-1 (730853) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

440 Kč

ČSN EN 1364-2 (730853) - březen 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy

340 Kč

ČSN EN 1364-3 (730853) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)

550 Kč

ČSN EN 1364-4 (730853) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava

550 Kč

ČSN EN 1364-5 (730853) - srpen 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky

340 Kč

ČSN EN 1365-1 (730854) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t

360 Kč

ČSN EN 1365-2 (730854) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

340 Kč

ČSN EN 1365-3 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky

230 Kč

ČSN EN 1365-4 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy

190 Kč

ČSN EN 1365-5 (730854) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy

190 Kč

ČSN EN 1365-6 (730854) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště

230 Kč

ČSN EN 15254-2 (730855) - leden 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice

190 Kč

ČSN EN 15254-3 (730855) - říjen 2021 nové vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky

190 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - leden 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.21t

360 Kč

ČSN EN 15254-5 (730855) - březen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

230 Kč

ČSN EN 15254-6 (730855) - prosinec 2018 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny

230 Kč

ČSN EN 15254-7 (730855) - březen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

230 Kč

ČSN EN 15882-1 +A1 (730856) - srpen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí

340 Kč

ČSN EN 15882-3 (730856) - září 2009

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

230 Kč

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857) - prosinec 2020 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1366-10 +A1 (730857) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

550 Kč

ČSN EN 1366-11 (730857) - leden 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

350 Kč

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857) - březen 2020 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1366-13 (730857) - červenec 2019

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1366-2 (730857) - duben 2018 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

350 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - září 2009 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

770 Kč

ČSN EN 1366-4 (730857) - červen 2021 nové vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - červen 2021 nové vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 1366-6 (730857) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

230 Kč

ČSN EN 1366-7 (730857) - březen 2005 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

550 Kč

ČSN EN 1366-8 (730857) - prosinec 2004 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

350 Kč

ČSN EN 1366-9 (730857) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

440 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - listopad 2020 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13381-10 (730858) - červenec 2020

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13381-2 (730858) - září 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

350 Kč

ČSN EN 13381-3 (730858) - září 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

550 Kč

ČSN EN 13381-4 (730858) - červen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

590 Kč

ČSN EN 13381-5 (730858) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

350 Kč

ČSN EN 13381-6 (730858) - prosinec 2012

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem

340 Kč

ČSN EN 13381-7 (730858) - září 2019

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13381-8 (730858) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

570 Kč

ČSN EN 13381-9 (730858) - leden 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině

440 Kč

ČSN EN 13238 (730859) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

190 Kč

ČSN EN 13501-1 (730860) - září 2019 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

440 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

570 Kč

ČSN EN 13501-3 +A1 (730860) - únor 2010 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

230 Kč

ČSN EN 13501-4 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

340 Kč

ČSN EN 13501-5 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

340 Kč

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (730860) - prosinec 2019 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů

340 Kč

ČSN 73 0863 (730863) - únor 1991

Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

262 Kč

ČSN 73 0865 (730865) - únor 1987

Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

190 Kč

ČSN EN 15725 (730866) - prosinec 2010

Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.12t

360 Kč

ČSN P CEN/TS 1187 (730867) - červen 2012

Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15269-1 (730868) - srpen 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 15269-10 (730868) - říjen 2011

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav

550 Kč

ČSN EN 15269-11 +AC (730868) - prosinec 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů

590 Kč

ČSN EN 15269-2 (730868) - červenec 2016 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav

770 Kč

ČSN EN 15269-20 (730868) - listopad 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 15269-3 (730868) - červenec 2016 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

570 Kč

ČSN EN 15269-5 +A1 (730868) - únor 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

770 Kč

ČSN EN 15269-7 (730868) - květen 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav

570 Kč

ČSN EN 15080-12 (730869) - červen 2011

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny

230 Kč

ČSN EN 15080-8 (730869) - duben 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16459 (730870) - únor 2020 aktuální vydání

Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 17020-4 (730871) - září 2021

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 73 0873 (730873) - červen 2003 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

350 Kč

ČSN EN 13823 (730881) - srpen 2020 aktuální vydání

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 1182 ed. 2 (730882) - listopad 2020 aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1716 (730883) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14390 (730885) - květen 2007

Požární zkouška - Velkorozměrová ověřovací zkouška výrobků pro povrchové úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15117 (730886) - únor 2006

Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15447 (730887) - prosinec 2006

Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14135 (730889) - březen 2005 aktuální vydání

Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti

190 Kč

ČSN ISO 13785-1 (730890) - únor 2010

Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru

230 Kč

ČSN EN 16733 (730892) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání

340 Kč

ČSN 73 0895 (730895) - březen 2016

Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

350 Kč

ČSN EN 1996-1-2 (731101) - srpen 2006 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.11t, Z1 12.13t

775 Kč

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101) - prosinec 2013

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

590 Kč

ČSN EN 1996-1-2/NA ed. A (731101) - červen 2014 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1992-1-2 (731201) - listopad 2006 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, A1 3.20t

1 144 Kč

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201) - květen 2015

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1993-1-2 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t

642 Kč

ČSN EN 1993-1-2/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1994-1-2 (731470) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, Oprava 2 2.09t, Z1 3.10t, A1 7.14t

907 Kč

ČSN EN 1994-1-2/NA ed. A (731470) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN 1995-1-2 (731701) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.10t

590 Kč

ČSN EN 14187-7 (736183) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16034 (747050) - květen 2015

Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

350 Kč