ČSN 73 0842 (730842) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů, jejich částí a prostorů určených pro zemědělskou výrobu (dále jen zemědělských objektů) a pro projektování změn staveb stávajících objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby (např. výměnou konstrukcí nebo zařízení) nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.
Při projektování zemědělských objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné normy nebo předpisy na ni odvolávají.
Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti zemědělských objektů v návaznosti na ČSN 73 0804, která platí i pro uvedené objekty, pokud nejsou zpřesněna nebo nahrazena specifickými ustanoveními v této normě.
Norma neplatí pro:
- porážkové stáje na jatkách;
- ubikace zvířat v zoologických zahradách, cirkusech apod. );
- sklady prostředků k ochraně rostlin;
- mrazírny.

Označení ČSN 73 0842 (730842)
Katalogové číslo 94913
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2014
Datum účinnosti 1. 4. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963949130
Změny a opravy Z1 8.18t
Tato norma nahradila ČSN 73 0842 (730842) z dubna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0810 (730810)
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0845 (730845)
Požární bezpečnost staveb - Sklady

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0824 (730824)
Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0834 (730834)
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 42
  • ČSN 730842
  • ČSN 73 08 42 : 2014
  • ČSN 730842:2014
  • ČSN 73 0842:2014
foo