Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 73 0842 (730842) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7308 Požární bezpečnost staveb

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN 73 0842 (730842)
Katalogové číslo 19652
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963196527
Změny a opravy Z1 10.04t, Z2 4.09t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2014
a nahrazena ČSN 73 0842 (730842)
Tato norma nahradila ČSN 73 0842 (730842) z června 1990
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů, jejich částí a prostorů určených pro zemědělskou výrobu (dále jen zemědělských objektů) a pro projektování změn staveb stávajících objektů1) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby (např. výměnou konstrukcí či zařízení) nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení2). Při projektování zemědělských objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné normy nebo předpisy na ni odvolávají. Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti zemědělských objektů v návaznosti na ČSN 73 0804:1995, jejíž ustanovení se vztahují i na zemědělské objekty, pokud nejsou zpřesněna či nahrazena specifickými ustanoveními v této normě. Norma neplatí pro: - porážkové stáje na jatkách; - ubikace zvířat v zoologických zahradách, cirkusech apod. 3) ; - sklady prostředků k ochraně rostlin; - mrazírny.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 73 08 42
  • ČSN 730842
  • ČSN 73 08 42 : 1996
  • ČSN 730842:1996
  • ČSN 73 0842:1996