ČSN 73 0834 (730834) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 612 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají ohlášení, změně účelu užívání nebo stavebnímu povolení podle příslušného právního předpisu.
Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a normy řady ČSN 73 08xx.
Požární bezpečnost staveb měněných objektů nebo jejich částí se dovoluje vždy řešit i s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a norem řady ČSN 73 08xx; tyto normy také stanovují závaznou terminologii i pro změny staveb.
Pro změny staveb kulturních památek (památkově chráněné stavby) platí tato norma v rozsahu přílohy B, kde je také uvedena příslušná terminologie.

Označení ČSN 73 0834 (730834)
Katalogové číslo 87631
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2011
Datum účinnosti 1. 4. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963876313
Změny a opravy Z1 7.11t, Z2 2.13t
Tato norma nahradila ČSN 73 0834 (730834) z července 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0831 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0835 (730835)
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818 (730818)
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 34
  • ČSN 730834
  • ČSN 73 08 34 : 2011
  • ČSN 730834:2011
  • ČSN 73 0834:2011
foo