ČSN 73 0834 (730834) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení.1)
Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružené normy.
Požární bezpečnost staveb měněných objektů nebo jejich částí se dovoluje vždy řešit i s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem.
Normu lze pro změny staveb použít opakovaně, pokud jsou splněny požadavky 3.2. Pro změny staveb památkově chráněných platí tato norma v rozsahu přílohy B.
Norma neplatí pro změny těch staveb, které byly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem, kromě:
- změn staveb skupiny I (viz 3.1 a 3.3);
- domů pro bydlení projektovaných podle typových podkladů (celostátních či krajských variant) schválených do konce roku 1994 i když byly projektovány podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833; pro změny těchto staveb platí příloha A této normy.
Norma dále neplatí pro konstrukce dodatečné tepelné izolace obvodových stěn, které jsou prováděny bez dalších stavebních úprav (řeší se podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených norem).
Změny staveb skupiny II (viz 3.4) lze pro:
- shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831),
- sklady (podle ČSN 73 0845),
- objekty spojů (podle ČSN 73 0843),
- sklady a provozovny s hořlavými kapalinami, plyny apod. (např. podle ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 73 5530),
aplikovat pouze v rozsahu, v jakém se na ni příslušné technické normy nebo předpisy odvolávají.

Označení ČSN 73 0834 (730834)
Katalogové číslo 58348
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2000
Datum účinnosti 1. 8. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963583488
Změny a opravy Z1 1.10t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2011
a nahrazena ČSN 73 0834 (730834)
Tato norma nahradila ČSN 73 0834 (730834) z června 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 34
  • ČSN 730834
  • ČSN 73 08 34 : 2000
  • ČSN 730834:2000
  • ČSN 73 0834:2000