ČSN 73 0834 (730834) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Změny staveb

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení. Norma neplatí pro projektování změn staveb, na které se vztahuje ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 65 0205, ČSN 73 0844, ČSN 73 5120, ČSN 73 5530. Neplatí rovněž pro změny staveb, které byly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a navazujících norem. Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružené normy. Požární bezpečnost staveb měněných objektů se dovoluje vždy řešit i s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem. Změny staveb se podle rozsahu a závažnosti z hlediska požární bezpečnosti třídí do tří skupin: I. Změny staveb s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, II. Změny staveb s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti, III. Změny staveb s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a navazujících norem. Podrobně jsou pak stanoveny technické požadavky na změny staveb skupiny I, II a na změny nemovitých kulturních památek. ČSN 73 0834 byla vydána v červnu 1995. Nahradila ČSN 73 0834 z 2.3.1987.

Označení ČSN 73 0834 (730834)
Katalogové číslo 17686
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963176864
Norma byla zrušena k 1. 8. 2000
a nahrazena ČSN 73 0834 (730834)
Tato norma nahradila ČSN 73 0834 (730834) z března 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 34
  • ČSN 730834
  • ČSN 73 08 34 : 1995
  • ČSN 730834:1995
  • ČSN 73 0834:1995