ČSN 73 0005 (730005)

Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 6084-87. Údaje souhlasné s ST SEV jsou - jako obvykle - po levé straně označeny svislou čarou. V normě jsou rovněž zapracovány údaje ISO 1040. Norma stanoví základní pravidla pro modulovou koordinaci rozměrů ve výstavbě, která mají vedle funkční s ekonomické účelnosti řešení umožnit unifikaci a normalizaci rozměrů pro zajištění koordinovanosti, zaměnitelnosti a optimalizace počtu kombinací rozměrů výrobků pro stavební část staveb. Norma se vztahuje na stavební objekty a jejich části navrhované na základě pravoúhlé modulové prostorové koordinační soustavy, při čemž jednotlivá ustanovení je možné přiměřeně použít i pro stavební objekty nebo jejich části o jiných tvarech. Norma proto platí pro určování rozměrů při zpracování technických norem, funkčního a technického řešení stavebních objektů a také stavebních soustav, dílců a výrobků pro stavební část staveb, vestavovaného technického zařízení a vybavení stavebních objektů. Poměrně rozsáhlá technická norma (23 stran) obsahuje kapitoly: názvosloví a označování rozměrů, všeobecně, moduly a meze jejich použití, koordinační a základní rozměry výrobků, polohová vazba výrobků ke vztažným rovinám, které jsou doplněny řadou nákresů. ČSN 73 0005 byla schválena 28.7.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1990. Nahradila ČSN 73 0005 z 22.1.1980 a ČSN 73 0006 z 29.7.1980.

Označení ČSN 73 0005 (730005)
Katalogové číslo 31015
Cena 340 Kč340
Datum schválení 28. 7. 1989
Datum účinnosti 1. 7. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963310152
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 00 05
  • ČSN 730005
  • ČSN 73 00 05 : 1989
  • ČSN 730005:1989
  • ČSN 73 0005:1989