ČSN 73 6207 (736207) Zrušená norma

Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma, kromě přílohy E, je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v působnosti Ministerstva dopravy, na základě jeho požadavku. Norma platí pro navrhování konstrukcí mostů (jakož i lávek a objektů mostů podobných) z předpjatého betonu, jejichž zatížení je určeno v ČSN 73 6203 (dále jen konstrukcí). Oblast platnosti normy je vymezena na konstrukce z obyčejného hutného betonu, v němž je předpětí vyvoláno předpínací výztuží, jejíž soudržnost při působení zatížení je zajištěna. Pro konstrukce, pro něž jsou nebo budou vydány zvláštní předpisy (např. pro konstrukce z lehkého betonu), platí tato norma jen v rozsahu vymezeném příslušnými předpisy. Norma naplatí pro navrhování konstrukcí, v nichž je předpětí vyvoláno jiným způsobem než předpínací výztuží (např. dobetonováním taženého pásu při působení zatížení, rozpíráním konstrukcí do pevných opěr a posunem podpor). Tato norma navazuje na ČSN 73 6206. Rozsáhlá norma obsahuje kapitoly, týkající se materiálů, jejich charakteristiky, stupňů bezpečnosti, předpětí a jeho ztrát, zatížení, výpočtů, konstrukčních zásad apod. Obsahuje i 6 příloh A až F. Jediná z nich (E), která není závazná, se týká navrhování konstrukcí s volnou předpínací výztuží. ČSN 73 6207 byla vydána v říjnu 1993. Nahradila předchozí ČSN 73 1251 z 19.3.1969, která tím pozbývá platnosti v celém rozsahu.

Označení ČSN 73 6207 (736207)
Katalogové číslo 32241
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963322414
Změny a opravy Z1 1.98t, Z2 1.06t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN 1992-2 (736208)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 07
  • ČSN 736207
  • ČSN 73 62 07 : 1993
  • ČSN 736207:1993
  • ČSN 73 6207:1993