ČSN EN 1997-1 (731000) Aktuální vydání

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 235 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

EN 1997 se má používat společně s EN 1990:2002, která stanovuje zásady a požadavky pro bezpečnost a použitelnost, popisuje zásady navrhování a ověřování a uvádí pokyny pro související hlediska spolehlivosti konstrukcí. EN 1997 platí pro geotechnická hlediska navrhování pozemních a inženýrských staveb. Je rozdělena do různých samostatných částí (viz 1.1.2 a 1.1.3).
EN 1997 je zaměřena na požadavky pevnosti, stability, použitelnosti a trvanlivosti konstrukcí. Ostatní požadavky, např. týkající se tepelné a zvukové izolace, se neuvažují.
Číselné hodnoty zatížení pozemních a inženýrských staveb, které přicházejí v úvahu při návrhu různých typů konstrukcí, poskytuje EN 1991. Zatížení, které vyvolává základová půda, jako jsou zemní tlaky , se musí vypočítat podle pravidel EN 1997.
Pro provádění staveb a profesionalitu jsou samostatné evropské normy. Jsou zmiňovány v příslušných kapitolách. EN 1997 se zabývá prováděním v rozsahu, který je nutný k souladu s předpoklady návrhových pravidel.
EN 1997 se nezabývá speciálními požadavky návrhu na seismické účinky. EN 1998 uvádí dodatečná pravidla pro geotechnický návrh na seismicitu, která doplňují nebo přizpůsobují pravidla uvedená v této normě.

Označení ČSN EN 1997-1 (731000)
Katalogové číslo 76531
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 9. 2006
Datum účinnosti 1. 10. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 138 stran formátu A4
EAN kód 8590963765310
Změny a opravy Oprava 1 9.09t, A1 6.14t
Tato norma nahradila ČSN P ENV 1997-1 (731000) z srpna 1996
ČSN 73 1001 (731001) z června 1987
ČSN EN 1997-1 (731000) z března 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1997-2 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

Další příbuzné normy

ČSN EN 1997-1 NA ed. A (731000)
National Annex - Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1997-1:2004, která je součástí ČSN EN 1997-1:2006)

ČSN EN 1997-2 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

foo