Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN P ENV 1997-1 (731000) Zrušená norma

Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7310 Zakládání staveb, navrhování

ICS: 93.020 Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1995-1-1. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1997-1 (Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, část 1: Obecná pravidla) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh geotechnických konstrukcí v České republice. ENV, nebo-li předběžná evropská norma, je použitelná během tříleté doby pokusného využívání souběžně s národními normami, ale nemá statut odsouhlasené EN. Národní normy jsou ponechány v platnosti. Cílem pokusného užívání je využít poznatků z tohoto používání k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé členské země, aby své připomínky k textu ENV zaslaly Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li ENV převzata beze změny do EN, bude-li doplněna či bude-li stažena z používání. Účelem NAD je především stanovit pro navrhování geotechnických konstrukcí stavěných v České republice tzv. rámečkové hodnoty, které volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. Použití ČSN P ENV 1997-1 jako alternativního předpisu k ČSN v oblasti geotechniky se považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění Zákona č. 632/1992 Sb. Rozsah platnosti: Eurokód 7 se používá při návrhu geotechnických konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Rozdělen je na jednotlivé části, viz čl.1.1.2 a 1.1.3. Tento Eurokód se zabývá požadavky na pevnost, stabilitu, použitelnost a životnost konstrukcí. Ostatní požadavky, např. požadavky na tepelnou nebo zvukovou izolaci, nezohledňuje. Nesmírně rozsáhlý návrh normy (146 stran) normalizuje zásady navrhování geotechnických konstrukcí, geotechnické údaje, dohled na stavbě, monitoring a údržbu, násypy, odvodňování, zlepšování a vyztužování, plošné a pilotové základy, opěrné konstrukce, násypy a svahy. Dále obsahuje přílohy A až G, většinou s příklady metod a postupů. ČSN P ENV 1997-1 (73 1000) byla vydána v srpnu 1996.

Označení ČSN P ENV 1997-1 (731000)
Katalogové číslo 20013
Cena 990 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 146 stran formátu A4
EAN kód 8590963200132
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN EN 1997-1 (731000)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-1/NA ed. A (731000)
National Annex - Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1997-1:2004, která je součástí ČSN EN 1997-1:2006)

ČSN EN 1997-2 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy