Třída 7310 - Zakládání staveb, navrhování

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1997-1 (731000) - září 2006 aktuální vydání

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, A1 6.14t

1 235 Kč

ČSN EN 1997-1 NA ed. A (731000) - duben 2007

National Annex - Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1997-1:2004, která je součástí ČSN EN 1997-1:2006)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1997-2 (731000) - březen 2008 aktuální vydání

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.10t, Oprava 2 8.11t

1 140 Kč

ČSN 73 1004 (731004) - červenec 2020

Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody

570 Kč

ČSN P 73 1005 (731005) - listopad 2016

Inženýrskogeologický průzkum

440 Kč

ČSN EN 1536 +A1 (731031) - prosinec 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty

590 Kč

ČSN EN 12699 (731032) - duben 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty

570 Kč

ČSN EN 14199 (731033) - duben 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty

550 Kč

ČSN EN 12063 (731041) - březen 2000

Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny

590 Kč

ČSN EN 14475 (731045) - květen 2006

Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce

550 Kč

ČSN EN 1537 (731051) - únor 2014 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy

440 Kč

ČSN EN 14490 (731055) - říjen 2010

Provádění speciálních geotechnických prací - Hřebíkování zemin

570 Kč

ČSN EN 1538 +A1 (731061) - prosinec 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny

440 Kč

ČSN EN 12715 (731071) - únor 2021 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12716 (731072) - květen 2020 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž

350 Kč

ČSN EN 14679 (731075) - září 2006 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin

550 Kč

ČSN EN 14731 (731078) - duben 2006 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním

340 Kč

ČSN EN 15237 (731081) - srpen 2007

Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény

570 Kč
foo