1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 12699 (731032) Aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty

ČSN EN 12699 Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma obsahuje obecné zásady pro výrobu ražených pilot, tj. pilot instalovaných v základové půdě bez těžení nebo odstranění zeminy z prostoru, který pilota zaujímá. Výjimku tvoří práce pro omezení nadzvedání okolí a/nebo vibrací, stejně jako pro odstranění překážek nebo k nápomoci průniku.
Piloty se do základové půdy razí prostřednictvím nárazu, vibrace, zatláčení, rotace, nebo kombinací těchto metod.
Materiálem pro ražené piloty podle této evropské normy může být:
- ocel;
- litina;
- beton, malta;
- dřevo;
- injekční směs;
- nebo kombinace výše uvedených hmot.
Tato evropská norma se zabývá prefabrikovanými pilotami, pilotami betonovanými na místě nebo kombinací těchto způsobů za účelem vyrobení ražené piloty pravidelného tvaru.
Příklady jsou znázorněny na obrázcích A.2 a A.3.
Ražené piloty mohou být prováděny v zeminách vylepšených technologiemi zlepšování základové půdy. Zlepšování základové půdy může být provedeno předtím, v tom samém čase nebo po provedení pilot.
Pro účely této evropské normy nejsou z praktického hlediska přijata žádná omezení týkající se rozměru průřezu, rozšíření dříku nebo paty, délky piloty nebo jejího sklonu.
Ustanovení této normy platí pro:
- osamělé piloty;
- skupiny pilot;
- stěny z železobetonových štětovnic.
Pilíře, které jsou vyrobeny za použití metod pro zlepšení základové půdy (jako např. pilíře vmíchávané na místě do zeminy, trysková injektáž, zhutňovací injektáž, vibroflotace, štěrkové pilíře) nejsou předmětem této evropské normy. Vrtanými pilotami se zabývá norma EN 1536, ocelovými a dřevěnými štětovnicemi norma EN 12063 a mikropilotami norma EN 14199.

Označení ČSN EN 12699 (731032)
Katalogové číslo 99582
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963995823
Tato norma nahradila ČSN EN 12699 (731032) z října 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)