ČSN EN 14475 (731045)

Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce

ČSN EN 14475 Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje základní zásady pro výstavbu vyztužených zemních konstrukcí. Tato evropská norma zahrnuje inženýrské násypy, které jsou vyztužené horizontálními nebo subhorizontálními výztužemi umístěnými mezi vrstvy zeminy při stavbě.
Tato evropská norma platí pro vyztužené zemní konstrukce, jako jsou (obrázek 1):
- opěrné zemní konstrukce (svislé, ukloněné nebo šikmé stěny, mostní opěry, sila) s lícovým opevněním, které zadržuje sypaninu mezi jednotlivými vyztuženými vrstvami;
- vyztužené strmé svahy se zabudovaným lícovým opevněním při stavbě nebo dodatečně nebo s obalením vrstev, vyztužené mírné svahy bez lícového opevnění, ale pokryté některou formou protierozní ochrany bez lícového opevnění, rekonstrukce sesutých svahů;
- násypy s vyztuženou bází nebo podložím a násypy s vyztuženou korunou proti mrazovým zdvihům.
Zásady pro provádění jiných speciálních geotechnických prací jako hřebíkování zemin, vrtané piloty, ražené piloty, mikropiloty, štětové stěny, podzemní stěny, injektování nebo trysková injektáž jsou obsahem jiných EN.
Vyztužování konstrukcí vozovek není v této normě zahrnuto.

Označení ČSN EN 14475 (731045)
Katalogové číslo 75602
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2006
Datum účinnosti 1. 6. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963756028
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1997-2 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 14679 (731075)
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN 73 0001-7 (730001)
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika