ČSN EN 1997-2 (731000) Aktuální vydání

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 140 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

EN 1997 je určena k použití spolu s EN 1990:2002, která stanovuje principy a požadavky na bezpečnost a použitelnost, popisuje zásady návrhu a ověřování a poskytuje vodítko pro související aspekty spolehlivosti konstrukce.
EN 1997 je určena pro aplikaci geotechnických aspektů v návrhu pozemních a inženýrských staveb. Je rozdělena do různých oddělených částí (viz 1.1.2).
EN 1997 se zabývá požadavky na pevnost, stabilitu, použitelnost a trvanlivost staveb. Ostatními požadavky, např. na tepelnou a zvukovou izolaci, se nezabývá.
Číselné hodnoty zatížení pozemních a inženýrských staveb, potřebné pro návrh, poskytuje pro různé typy konstrukcí EN 1991. Zatížení vyvolaná základovou půdou, jako jsou zemní tlaky, musí být vypočtena na základě pravidel EN 1997.
Tato norma doplňuje EN 1997-2 při stanovení požadavků na průzkum a zkoušení základové půdy.

Označení ČSN EN 1997-2 (731000)
Katalogové číslo 80611
Cena 1 100 Kč1100
Datum schválení 1. 3. 2008
Datum účinnosti 1. 4. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 152 stran formátu A4
EAN kód 8590963806112
Změny a opravy Oprava 1 10.10t, Oprava 2 8.11t
Tato norma nahradila ČSN P ENV 1997-2 (731000) z března 2000
ČSN P ENV 1997-3 (731000) z listopadu 2000
ČSN EN 1997-2 (731000) z června 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 72 1006 (721006)
Kontrola zhutnění zemin a sypanin

Další příbuzné normy

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-1 NA ed. A (731000)
National Annex - Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1997-1:2004, která je součástí ČSN EN 1997-1:2006)

foo