ČSN P ENV 1997-2 (731000) Zrušená norma

Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí předběžné normy ENV 1997-2:1999. Evropská předběžná norma ENV 1997-2:1999 má status české předběžné normy. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1997-2:1999 (Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se spolu s ENV 1997-2:1999 použije pro navrhování stavebních geotechnických konstrukcí v České republice. ENV, nebo- li předběžná evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé členské země, aby své připomínky k textu ENV zaslaly Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li ENV převedena na evropskou normu (EN). Účel Eurokódů: Eurokódy pro stavební konstrukce představují soubor norem pro konstrukční a geotechnické navrhování pozemních a inženýrských staveb. Eurokódy jsou určeny k tomu, aby sloužily jako doporučené dokumenty pro následující účely: a) jako prostředky k ověření, zda pozemní a inženýrské stavby vyhovují základním požadavkům, b) jako rámec vypracování harmonizovaných technických specifikací pro stavební výrobky. V tomto případě jde - jak výše uvedeno - o Eurokód 7. Vzhledem k odpovědnosti úřadů členských zemí CEN za bezpečnost, zdraví a další oblasti, jsou některé bezpečnostní parametry v této ENV dány jako směrné hodnoty (tzv. "rámečkové hodnoty"). (Údaje NAD jsou na území ČR obvykle nadřazeny odpovídajícím údajům ENV.) Rozsah platnosti: Eurokód 7 se týká požadavků na pevnost, stabilitu, použitelnost a životnost konstrukcí. Ostatní požadavky, týkající se např. tepelné nebo zvukové izolace se neuvažují. Eurokód 7 se musí používat společně s (ČSN) ENV 1991-1. Tato předběžná norma předkládá požadavky pro provádění, interpretaci a použití geotechnických laboratorních zkoušek. Cílem normy je zajištění pomoci při navrhování geotechnických konstrukcí. Nenahrazuje národní normy pro zkušební postupy. (Tato předběžná norma nemá v soustavě ČSN alternativní předpis.) Rozsáhlá norma (cca 93 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Požadavky pro všechny laboratorní zkoušky, kapitolu 3 - Kalibrace laboratorního zařízení, kapitolu 4 - Příprava zkušebních vzorků, kapitolu 5 - Zkoušky pro klasifikaci, pojmenování a popis zemin, kapitolu 6 - Chemické zkoušky zemin a podzemní vody, Kapitolu 7 - Zkoušky stlačitelnosti zemin, kapitolu 8 - Indexové zkoušky pevnosti zemin, kapitolu 9 - Zkoušky pevnosti zemin, kapitolu 10 - Zkoušení zhustitelnosti zemin, kapitolu 11 - Zkoušení propustnosti zemin, kapitolu 12 - Příprava zkušebních vzorků pro zkoušky skalních hornin, kapitolu 13 - Klasifikační zkoušky skalních hornin, kapitolu 14 - Zkoušky bobtnání skalních hornin a kapitolu 15 - Zkoušení pevnosti skalních hornin. Dále norma uvádí informativní Přílohy A a B. ČSN P ENV 1997-2 (73 1000) byla vydána v březnu 2000.

Označení ČSN P ENV 1997-2 (731000)
Katalogové číslo 58358
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 3. 2000
Datum účinnosti 1. 4. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 96 stran formátu A4
EAN kód 8590963583587
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN EN 1997-2 (731000)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-1 NA ed. A (731000)
National Annex - Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1997-1:2004, která je součástí ČSN EN 1997-1:2006)

ČSN EN 1997-2 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

foo