ČSN EN 14199 (731033) Aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty

ČSN EN 14199 Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění mikropilot.
Norma platí pro vrtané piloty prováděné pomocí vrtacího zařízení s průměrem menším než 300 mm.
POZNÁMKA 1: Tato evropská norma není použitelná pro ražené piloty, jejichž provádění se řídí normou EN 12699.
POZNÁMKA 2: Pro definici průměru dříku mikropiloty platí článek 3.3.
Mikropiloty jsou konstrukční prvky sloužící k přenosu zatížení do základové půdy a mohou být vybaveny nosnými prvky k přímému, nebo nepřímému přenosu zatížení a/nebo k omezení deformací. Příklady mikropilot jsou na obrázcích 1, 2 a 3. Plášťové tření a únosnost na patě mikropilot mohou být zvýšeny (většinou injektáží) a mikropiloty mohou být prováděny (viz obrázek 4):
- s konstantním příčným průřezem (stejným průřezem dříku); nebo
- s teleskopickým dříkem;
- s rozšířeným dříkem; a/nebo
- s rozšířenou patou.
Délka, sklon (jeho definice je na obrázku 5), štíhlostní poměr a velikost rozšíření dříků a pat mikropilot jsou limitovány pouze praktickými požadavky na jejich provádění.
Ustanovení této normy platí pro (viz obrázek 6):
- osamělé mikropiloty;
- skupiny mikropilot;
- mikropilotové rošty;
- mikropilotové stěny.
Materiálem mikropilot podle této evropské normy může být:
- ocel nebo ostatní výztužné materiály;
- injektážní směs, malta nebo beton;
- kombinace těchto materiálů.
Mikropiloty mohou být použity pro:
- nosné základové prvky v podmínkách omezeného přístupu a výšky;
- zakládání novostaveb (zvláště ve velmi heterogenních geotechnických podmínkách);
- vyztužování nebo zesilování stávajících konstrukcí k zvýšení únosnosti základu přenesením zatížení do hlubších vrstev základové půdy při akceptování charakteristik pracovního diagramu mikropilot, např. pro podchycovací práce;
- redukci sedání a/nebo posunutí;
- vytváření opěrných zdí;
- vyztužování zemin za účelem vytváření nosných a/nebo opěrných konstrukcí;
- zvyšování stability svahů;
- zajištění staveb proti vztlaku;
- ostatní aplikace, kde je provádění mikropilot vhodné.
Pilíře vytvářené vmícháváním podle EN 14679 nejsou zahrnuty do této normy. Sloupy vytvářené tryskovou injektáží pokrývá norma EN 12716. Zemní kotvy jsou uvedeny v normě EN 1537.

Označení ČSN EN 14199 (731033)
Katalogové číslo 99583
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963995830
Tato norma nahradila ČSN EN 14199 (731033) z října 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)