ČSN 73 1001 (731001) Zrušená norma

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zásady pro posuzování mezních stavů základových půd pod plošnými základy. Vychází z ČSN 73 0031 a ČSN 73 0033. Platí pro všechny druhy plošných základů u stavebních objektů a konstrukcí včetně panelových obytných budov, pokud pro ně nejsou vydány zvláštní předpisy. Rozsáhlá stavebnětechnická norma (přes 70 stran) obsahuje značky a názvosloví, všeobecná ustanovení, vlastnosti základových půd, vztahy mezi zatížením a základovou půdou, mezní stavy základové půdy a 12 příloh (diagramy, výpočty apod.) ČSN 73 1001 byla schválena 8.6.1987 a nabyla účinnosti od 1.10.1988. Nahradila ČSN 73 1001 z 30.6.1966.

Označení ČSN 73 1001 (731001)
Katalogové číslo 31060
Cena 590 Kč590
Datum schválení 8. 6. 1987
Datum účinnosti 1. 10. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A5
EAN kód 8590963310602
Změny a opravy Z1 9.09t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN 1997-1 (731000)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 10 01
  • ČSN 731001
  • ČSN 73 10 01 : 1987
  • ČSN 731001:1987
  • ČSN 73 1001:1987
foo