ČSN 73 0550 (730550)

Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov

ČSN 73 0550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí pokyny pro měření tepelných ztrát budov při vytápění In situ. Norma obsahuje přímou a nepřímou metodu měření. Přímá metoda je určena ke zjištění skutečných tepelných ztrát budovy nebo její vztažné části. Nepřímá metoda je určena pro kontrolu, nebo ověření projektovaných parametrů úprav stavebních řešení, jejichž účelem je zmenšení spotřeby tepla na vytápění. Přímá metoda stanovení tepelných ztrát budov je podrobně popsána v kap.5. Nepřímá metody stanovení tepelné ztráty budov z měření součinitele prostupu tepla prvků budovy je v informativní příloze A. ČSN 73 0550 byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN 73 0550 (730550)
Katalogové číslo 16793
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963167930
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 05 50
  • ČSN 730550
  • ČSN 73 05 50 : 1994
  • ČSN 730550:1994
  • ČSN 73 0550:1994