ČSN EN 1946-5 (730562)

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 5: Měření metodou trubky

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část 5 normy obsahuje specifická technická kriteria pro kontrolu laboratoří, zda dodržují při měření vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí ustanovení normy ČSN EN ISO 8497:1998 Norma navazuje na všeobecná ustanovení obsažená v části 1 normy. V normě je uveden návod na organizaci a obsahu manuálu zkušebního zařízení a dokument měřicí procedury. Norma poskytuje informace o povinných parametrech zkušebního zařízení, uvádí popis zařízení a postup výpočtu pro návrh zařízení a chybovou analýzu týkající se metody podle ČSN EN ISO 8497:1998. Dále posky tuje informace o zkušebních postupech pro stanovení přesnosti zkušebního zařízení založené na této metodě.

Označení ČSN EN 1946-5 (730562)
Katalogové číslo 61387
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2001
Datum účinnosti 1. 4. 2001
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963613871
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1946-1 (730562)
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 1946-2 (730562)
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 2: Měření metodou chráněné teplé desky

ČSN EN 1946-3 (730562)
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 3: Metoda měřidla tepelného toku

ČSN EN 1946-4 (730562)
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 4: Měření metodou teplé skříně