ČSN 73 0532 (730532) Nové vydání

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na zvukovou izolaci dělicích konstrukcí mezi místnostmi v budovách a na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov včetně oken a dveří. Požadavky jsou stanoveny podle druhu budovy, s ohledem na funkci místnosti a hluk v sousedním prostoru. Tato norma rovněž stanovuje zásady pro navrhování obytných a občanských budov z hlediska stavební akustiky, zejména pro:
- bytové domy včetně nástaveb a přístaveb, jimiž vznikají nové byty,
- občanské budovy (hotely, nemocnice, školy, administrativní budovy),
- obytné části v budovách jiného účelu;
- rodinné domy (samostatné i řadové);
Pro stavební úpravy stávajících budov a bytů se tato norma použije přiměřeně tak, aby pokud možno bylo dosaženo zde uvedených požadavků.
Dále tato norma v příloze A konkretizuje akustické vlastnosti, které charakterizují základní technický požadavek pro posuzování shody a schopnost stavebních výrobků plnit ve stavbách funkci ochrany proti hluku.
V příloze F je uveden seznam s výkladem některých pojmů pro účely posuzování zvukové izolace v budovách.
Tuto normu je nutno používat v návaznosti na ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2 a ČSN EN ISO 10140-1 až ČSN EN ISO 10140-5, ČSN EN ISO 16283-1 až ČSN EN ISO 16283-3.
Příloha A je nedílnou součástí této normy. Přílohy B, C, D, E a F jsou informativní.

Označení ČSN 73 0532 (730532)
Katalogové číslo 511127
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2020
Datum účinnosti 1. 1. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135111275
Tato norma nahradila ČSN 73 0532 (730532) z února 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 05 32
  • ČSN 730532
  • ČSN 73 05 32 : 2020
  • ČSN 730532:2020
  • ČSN 73 0532:2020